Veľkonočná výzva

Séria 7 zamyslení s názvom POUPRATUJ SVOJE VNÚTRO, ktoré ti pomôžu urobiť poriadok v 7 oblastiach života, aby bolo tvoje vnútro dobre pripravené na oslavu Veľkej noci.

Veľkonočná výzva

7. výzva: Povedz niekomu o svojej viere v Boha

Verš dňa: „Využite každú príležitosť na svedectvo o svojej viere, rozprávajte však skromne a s úctou.“ (1. Petra 3, 15-16, preklad NPK) Zamysli sa: Dočkali sme sa Veľkonočnej nedele, najväčšieho…

Veľkonočná výzva

6. výzva: Očisti svoj slovník

Verš dňa: „No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka.“ (Matúš 15, 18) Zamysli sa: Slová majú moc, o tom niet pochýb. Čo vychádza z našich…

Veľkonočná výzva

5. výzva: Poupratuj svoje vzťahy

Verš dňa: „Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.“ (Príslovia 17, 17) Zamysli sa: Ktoré sú najdôležitejšie vzťahy v tvojom živote? Čo podľa…

Veľkonočná výzva

4. výzva: Urob si poriadok v prioritách

Verš dňa: „Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.“ (Efezanom 5,16) Zamysli sa: Život prináša rôzne nepredvídateľné okolnosti, udalosti a situácie, keď musíme pohotovo selektovať a reagovať. To, ako narábame…

Veľkonočná výzva

3. výzva: Preskúmaj zdroje svojho uspokojenia

Verš dňa: „Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása.“ (Žalm 62,2) Zamysli sa: Túžime po dokonalej láske, dokonalých vzťahoch, domove, imidži atď. No narodili…

Veľkonočná výzva

2. výzva: Poupratuj svoje myšlienky

Verš dňa: „Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné.“ (Filipanom 4, 8) Zamysli sa: Naša myseľ sa…

Veľkonočná výzva

1. výzva: Uprac si v srdci

Verš dňa: „Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho pramení život.“ (Príslovia 4,23) Zamysli sa: Poznáš ten pocit, keď prežívaš veľmi silné emócie a máš dojem, že ti…