Domov | Veľkonočná výzva | 6. výzva: Očisti svoj slovník

6. výzva: Očisti svoj slovník

Verš dňa: „No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka.“ (Matúš 15, 18)

Zamysli sa: Slová majú moc, o tom niet pochýb. Čo vychádza z našich úst, nevieme vziať späť. Preto je dobré vážiť to, čo povieme. V Biblii je náš jazyk prirovnaný k ohňu, ktorý je spočiatku malý, no dokáže zapáliť celý les. Autor pokračuje ešte desivejším opisom: „Jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže skrotiť.“

Máš skrotený jazyk? Vážiš svoje slová? Nikdy nie je neskoro očistiť svoj slovník od zbytočných, ubližujúcich, súdiacich a ničivých slov. Rozhodni sa, že (od)dnes budeš namiesto kritiky hľadať to dobré, namiesto frflania budeš ďakovať. Začni svojím jazykom budovať niečo pekné.

Rozmýšľaj o dnešnom verši a o tom, ako spolu súvisia tvoje slová s tým, čo je v tvojom srdci (upratovaniu v srdci sme sa venovali v prvý deň výzvy). Prečítaj si, čo o jazyku hovorí Jakub 3, 2-11.

Diskutuj s inými: Aby to nezostalo len pri pasívnom premýšľaní nad tým, čo by sme mali alebo mohli urobiť, pozývame ťa do našej WhatsApp skupiny, v ktorej chceme diskutovať a navzájom sa podporovať v krokoch ku zmene.

Dnešné otázky: Čo ti Boh ukazuje o tom, ako používaš svoj jazyk? Čo konkrétne by si chcel/a robiť inak?