Kto sme

Domov | Kto sme

Stránku HladamBoha.sk prevádzkuje naddenominačná (ekumenická) kresťanská organizácia Hlas pre Krista, konkrétne jej sekcia Digitálne stratégie, ktorá sa venuje kresťanskej misii v internetovom priestore.

Táto stránka bola vypracovaná v spolupráci s naším partnerom Jesus.net – globálnou sieťou vyše 70 kresťanských organizácií a misijných spoločností, ktoré sa venujú šíreniu evanjelia cez internet.

Nie sme cirkev ani sekta. Naši e-koučovia sú členmi rôznych kresťanských cirkví (RKC, ECAV, BJB, CB, AC…), no všetkých nás spája osobný vzťah s Ježišom a viera založená na Biblii. Na našich stránkach sa venujeme len témam a doktrínam, ktoré majú všetky kresťanské denominácie spoločné.

Nechceme, aby ľudia nasledovali nás, ale aby nasledovali Ježiša – a slobodne ho uctievali v miestnych kostoloch a kresťanských spoločenstvách podľa svojho vlastného výberu.

Iní a predsa spolu

Všetci sme iní, patríme do rôznych spoločenstiev a každý z nás má iný príbeh. Jedno však máme spoločné: každý z nás vo svojom živote prežil chvíľu, keď sme si uvedomili, že nás Boh miluje a že svoju lásku k nám prejavil tým, že poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista, aby nám mohol dať večný život, slobodu a zmysel.

Túto stránku sme vytvorili preto, aby sme mohli toto posolstvo sprostredkovať zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom všetkým, ktorí oň prejavia záujem.

Prajeme ti príjemný pobyt na našej stránke!

Podpor nás!

Naše kurzy aj všetko ostatné, čo ponúkame, sú pre všetkých zdarma. S fungovaním a propagáciou našich stránok sú však spojené nemalé náklady, ktoré vieme pokryť len vďaka štedrosti našich darcov.

Ak chceš, aby čo najviac ľudí spoznalo Boha a jeho lásku, môžeš nás podporiť zaslaním jednorazového alebo pravidelného (napr. mesačného) finančného daru na:

Číslo účtu: SK08 3100 0000 0040 0084 0307

Variabilný symbol: 5500

Ďakujeme!