Domov | Články | Cesta k Bohu | Hľadáš Boha?

Hľadáš Boha?

Ak túžiš po hlbšom zmysle života a hľadáš Boha, máme pre teba dobrú správu. Boh o tebe vie a chce ti byť blízko!


Možno si – ako mnohí – aj ty kladieš otázku: „Existuje Boh? A ak áno, kde je?” Hľadáš Boha a stopy po ňom na rôznych miestach – v prírode, v kostole, ľuďoch i veciach. Túžiš po niečom viac, po hlbšom zmysle života tu na zemi i po nádeji, že to smrťou nekončí…

Kiežby mal Boh svoj dom s adresou, vizitku a vlastný web! No zdá sa, že Boh sa s tebou hrá na skrývačku a že je v nej fakt dobrý. 

Poď s nami preskúmať, v čom je problém a ako nájsť Boha spôsobom, ktorý navrhuje on sám. 

Boh hľadá teba

Boh sa nehrá pred nami na skrývačku, naopak! Podľa Biblie Boh znova a znova hľadá človeka a túži s ním mať hlboký, uspokojivý vzťah – nielen vo večnosti, ale už tu na zemi. 

Pozná každé tvoje tajomstvo, každú tvoju slabosť, a napriek tomu ťa miluje viac než ktokoľvek na svete. Si pre neho vzácny a chce byť rovnako vzácny pre teba: aby bol v tvojom živote na prvom mieste a aby si ten nekonečný čas po svojej smrti strávil s ním v nebi.

Chápeš to? Všemocný a vševediaci Boh chce večnosť stráviť… s tebou!

Ako to malo byť

Boh ako pôvodca všetkého mal právo nastaviť všetky pravidlá: zákony, ktorými sa riadi príroda, aj zákony, ktorými sa máme riadiť my – ľudia. Keby každý človek tu na zemi dodržiaval Božie pravidlá, bol by tu raj na zemi. Doslova.

Lenže v tom prvom, pôvodnom raji, kde žil človek v dokonalej harmónii s Bohom a tešil sa z jeho každodennej prítomnosti, sa niečo pokazilo. Človek sa rozhodol porušiť pravidlá a žiť si po svojom. 

A začal sa pred Bohom hrať na skrývačku, ktorá trvá dodnes.

Ach tie pravidlá…

Nikto z nás nie je bez viny. Ak by si si v živote urobil inventúru, pravdepodobne by si vedel odfajknúť mnohé prehrešky ako napr. podvod, klamstvo, závisť, ohováranie, pýchu, žiadostivosť, lakomstvo, krádež, lenivosť či zbytočné používanie Božieho mena… Zoznam je dlhý a každý z nás má toho za ušami dosť.

V jednej veci sme sa však previnili na 100% všetci: niekoho alebo niečo milujeme viac než Boha. Zmysel a naplnenie v živote hľadáme vo svojich vzťahoch alebo veciach, ktoré môžeme vlastniť, namiesto toho, aby sme išli k jedinému zdroju, ktorý dokáže natrvalo uspokojiť našu dušu: k Bohu.

A tak prežívame prázdnotu. 

Možno si teraz povieš, ak je všemocný, prečo nechá, aby som cítil túto prázdnotu? Prečo sa ku mne nepriblíži?

Je tu problém

Boh nie je len všemocný, vševediaci a všeneviemaký, ale má aj ďalšie dve dôležité vlastnosti.

Boh je dokonale svätý

Čo to znamená? Boh je čistý, dokonalý, bez akéhokoľvek hriechu. V jeho prítomnosti sa teda nemôže vyskytovať nič nesväté, nič nečisté. Takže sa k nemu nemôžeš priblížiť ani ty (teraz ani po smrti) – keďže si z tej vyššie spomínanej inventúry nevyšiel práve najlepšie. Tvoje viny tvoria neprekonateľnú prekážku medzi ním a tebou. 1

Ak by nás mal vziať k sebe takých, akí prirodzene sme, bolo by to podobné, ako keby si do svojej dizajnovej snehobielej obývačky pozval partiu kominárov. Je jasné, že to nedopadne dobre.

Boh hriech nenávidí miliónkrát viac, než ty nenávidíš špinu.

Preto keď úprimne hľadáš Boha, mal by si byť ochotný priznať svoju nečistotu a túžiť po očistení. 

Boh je dokonale spravodlivý

To tiež nie je najlepšia správa. Prečo? Lebo Boh povedal, že dôsledkom hriechu je… smrť. 2

Smrť?! 

Len pre vysvetlenie: ak tajne vezmeš kolegovi z chladničky jeho obed, pravdepodobne nezomrieš na mieste. Tou smrťou je myslená duchovná smrť: večné oddelenie od Boha po tom, čo zomrieme; nemožnosť ísť do neba.

Ak je niekto – napr. Boh – dokonale spravodlivý, nemôže vinu toho druhého len tak prehliadnuť. 

Predstav si, že šéf v práci nastaví jasné pravidlá. Ty sa ich snažíš dodržiavať, no kolega sa na ne vykašle. Ako sa budeš cítiť, keď na konci mesiaca šéf „prižmúri oči” nad kolegovými nesplnenými úlohami a vymeškanými dňami a oboch vás odmení rovnako?

Ako vidíš, ak je niekto spravodlivý, musí sa riadiť podľa pravidiel.

Pomoc!

Ak máš teraz pocit, že súrne potrebuješ záchrancu, máš pravdu. A keďže tu už odznelo dosť zlých správ, spomeňme aj pár dobrých a potom tú najlepšiu.

Boh ťa nenechal v štichu. Tak ťa miluje, že umožnil, aby tento trest smrti podstúpil namiesto teba niekto iný. Jeho jediný syn Ježiš sa dobrovoľne obetoval za teba. 

Ježiš je bezpochyby najvýznamnejšou osobou ľudských dejín. Ak o ňom chceš vedieť viac, prečítaj si článok o živote Ježiša

On zobral všetky tvoje hriechy a plne za ne zaplatil svojou smrťou na kríži. Keď na tretí deň vstal z mŕtvych, dokázal, že má moc nad životom a smrťou a skutočne ťa môže priviesť k Bohu: „Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.” 3

Vidíš tie posledné slová? Ak hľadáš Boha, Ježiš je ten, ktorý ti k nemu otvorí cestu. 

Dar (z) neba

Možno si teraz kladieš otázku: „Čo za to (Boh chce)?” Podľa Biblie je to dar. 4

Dal si už niekomu dar? Čo musel obdarovaný urobiť, aby ho od teba dostal? Týždeň ti variť kávu? Snažiť sa robiť všetko, čo ti uvidí na očiach? Nie! Ak je dar myslený úprimne, je zDARma, z lásky. Jednoducho ho stačí prijať.

​Ponuka, ktorá sa neodmieta

Boh od teba nechce nič, len aby si mu veril. Ver, že Boh existuje a že Ježiš svojou smrťou namiesto teba urobil všetko preto, aby ťa očistil od tvojich hriechov. 

To je tá najlepšia správa: Vďaka Ježišovej obeti môžeš bez obáv vstúpiť do Božej snehobielej „obývačky” – nadviazať s ním vzťah, ktorý zmení tvoj život nielen tu na zemi, ale pretrvá aj v nebi.

Hľadáš Boha? Je na dosah!

Neexistuje žiadna čarovná formulka na hľadanie Boha. Kľúčom k nemu je viera v Ježiša; viera, že jeho obeť ťa zachráni. On pozná tvoje srdce. Ak v ňom vidí úprimnú túžbu po odpustení a po jeho blízkosti, vypočuje ťa a dá sa ti nájsť. Ak nevieš, ako mu to máš vyjadriť, povedz mu to napríklad takto:

„Bože, hľadám ťa a túžim po tebe. Uznávam, že som hriešny a že moje hriechy tvoria prekážku medzi tebou a mnou. Prosím, odpusť mi všetko, čím som sa v živote proti tebe a iným previnil. Verím, že tvoj syn Ježiš zomrel namiesto mňa a ty si ho na tretí deň opäť vzkriesil. Verím, že ma dokáže zachrániť pred následkami mojich hriechov, a prijímam ho do svojho života ako svojho Pána a Spasiteľa. Ujmi sa vedenia môjho života a pomôž mi nasledovať ťa. O to všetko ťa prosím v mene Ježiša. Amen.“

Ako sa rozhodneš? Pamätaj, že Boh ťa miluje. Nezaslúžiš si jeho priazeň. ale ti k sebe otvára cestu prostredníctvom Ježiša. A sľúbil, že kto ho hľadá, tomu sa dá nájsť! 5

Vyjadríš mu v modlitbe svoju vieru?