Životné problémy

Život nie je jednoduchý a často so sebou prináša problémy, ktoré nevieme ako riešiť. Boh nechce, aby sme sa trápili, ale aby sme každú oblasť svojho života s dôverou vložili do jeho rúk. Skúmaj, čo hovorí Písmo o oblastiach, s ktorými my ľudia často zápasíme.

Kresťan v depresii: Boj o radosť

Je depresia len dôsledkom nedostatočnej viery v Boha alebo hriechu? Päť praktických tipy ako môžeš bojovať s depresiou.

muž bez práce

Keď manžel príde o zamestnanie

Strata zamestnania jedného z partnerov ovplyvní celú rodinu. Ako môžeme spolu zvládnuť náročnú situáciu.

bojovať s úzkosťou

Moja cesta k uzdraveniu z úzkosti

Ako bojovať s úzkosťou? Môj krátky príbeh o tom, čo všetko ma naučila úzkosť o sebe a o mojom vzťahu s Bohom.

darček v červenom papieri

Finančné problémy nás naučili tešiť sa z mála.

Finančné problémy môžu do našich rodín priniesť aj veľa pozitívneho. Je to príležitosť prehĺbiť naše vzťahy s ľuďmi aj Bohom.