Cesta k Bohu

Premýšľaš niekedy nad tým, ako nájsť cestu k Bohu a čo znamená mať vzťah s Bohom? Stačí začať chodiť do kostola a stať sa lepším človekom, aby ťa Boh prijal? I keď tieto veci nie sú na škodu, podstata cesty k Bohu spočíva v niečom inom. Nasledujúce štyri jednoduché kroky ti pomôžu nadviazať s Bohom blízky vzťah, ktorý zmení tvoj život.

1. krok

Boh ťa má rád a chce, aby si s ním mal vzťah.

Boh ťa má tak veľmi rád, že chce, aby si s ním strávil celú večnosť. V Biblii sa píše: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“(1)

Vzťah s Bohom dá tvojmu životu skutočný zmysel a naplnenie. Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“(2)

Čo ti teda bráni v tom, aby si prežíval Božiu blízkosť a hojný, naplnený život, ktorý ponúka Ježiš?

2. krok

Je tu problém: sme hriešni a naše hriechy nás oddeľujú od Boha.

Všetci sme už vo svojich myšlienkach, slovách či skutkoch ublížili sebe, iným či Bohu – zhrešili sme. Hriech je prekážkou na našej ceste k Bohu a kvôli nemu sa cítime od Boha vzdialení: „Vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom…“(3)

Hriech má aj iné vážne následky: „Odplatou za hriech je smrť…“(4) Ide o duchovnú smrť – duchovné oddelenie od Boha. Aj keby si sa snažil priblížiť sa k nemu (cez náboženské úkony či veľkú snahu), jednoducho to nedokážeš.

Ako si teda nájsť cestu k Bohu?

3. krok

Boh poslal svojho Syna, aby zomrel namiesto teba!

Aby sme nemuseli zomrieť oddelení od Boha, Ježiš na seba zobral všetky naše hriechy a zomrel namiesto nás: „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“(5)

Jeho smrťou sa však príbeh nekončí. Ježiš totiž vstal z mŕtvych! Tým dokázal, že má moc nad životom a smrťou a dokáže nás na našej ceste k Bohu priviesť do cieľa. Hovorí: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa… Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“(6)

4. krok

Chcel by si nadviazať blízky vzťah s Bohom?

Biblia hovorí: „Tým však, čo [Ježiša] prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (7)

Ježiša a večný život, ktorý ponúka, môžeme prijať jedine vierou. Nie je to zásluha za naše dobré skutky, ale dar od Boha: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ (8)

Prijať Ježiša znamená obrátiť sa k Bohu, oľutovať a vyznať svoje hriechy a nechať sa ním meniť.

Chceš nájsť cestu k Bohu? Povedz mu to.

„Bože, chcem si nájsť cestu k tebe. Je mi ľúto, že som v živote toľkokrát zhrešil a chcel som žiť nezávisle od teba. Prosím ťa, odpusť mi a pomôž mi zmeniť sa. Verím, že tvoj Syn Ježiš zomrel za moje hriechy a ty si ho opäť vzkriesil. Verím, že vďaka nemu môžem mať večný život a chcem ho odteraz verne nasledovať ako svojho Pána. Amen.“

Modlil si sa túto modlitbu?