Domov | Články | Cesta k Bohu | Existuje Boh?

Existuje Boh?

Aké logické a vedecké dôvody vedú ľudí k viere, že existuje Boh? Čo hovoria fakty z biológie, fyziky či astronómie o existencii Boha?


Nebolo by skvelé, keby ti niekto jednoducho predložil jasné dôkazy o existencii Boha? Žiadne výroky typu: „Jednoducho tomu musíš veriť.“ Nuž, tu je pokus o úprimné a otvorené vysvetlenie dôvodov, ktoré nasvedčujú, že skutočne Boh existuje.

Začnime však inde. Každý dôkaz sa dá prekrútiť alebo „racionálne“ vysvetliť, ak sa človek vopred rozhodne neveriť mu. Je to podobné, ako keď niekto odmieta veriť, že človek pristál na Mesiaci. Môžeš mu ukázať zábery kozmonautov či kamene z Mesiaca, jeho názor sa nezmení. Všetky dôkazy sú bezcenné, pretože tento človek je presvedčený, že ľudia na Mesiaci nikdy neboli.

Keď ide o možnosť existencie Boha, Biblia hovorí, že je mnoho ľudí, ktorí síce videli dostatok dôkazov, predsa však popierajú pravdu o Bohu. 1 A naopak tým, ktorí chcú poznať Boha, hovorí: „Budete ma hľadať a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť.“ 2

Polož si teda najskôr nasledujúcu otázku: „Ak Boh skutočne existuje, naozaj ho chcem poznať?“ 

Audioverzia článku Existuje Boh?

Ak áno, zamysli sa nad týmito dôvodmi, prečo je viera v Boha logická:

1. Komplexnosť Zeme: ako vznikla?

Ak otvoríš zadný kryt na svojom mobile, môžeš len žasnúť nad precizitou a prepracovanými detailami tohto malého zariadenia. Nemáš pochybnosti o tom, že nevznikol náhodou, sám od seba, ani keby na svoje usporiadanie do súčasnej podoby dostal miliardy rokov! Tvoj mobil svedčí o intelekte a zručnostiach svojich výrobcov. 

Naša planéta je omnoho komplexnejšia než tvoj mobil, čo tiež poukazuje na cieľavedomého Stvoriteľa. Je množstvo príkladov, ktoré poukazujú na to, že svet okolo nás nevznikol náhodou. Uvádzame len niektoré z nich:

Zem

Jej rozmery sú dokonalé. Gravitačná sila udržiava okolo Zeme tenkú vrstvu zmesi dusíka, kyslíka a iných plynov, ktorá sa rozprestiera len do výšky cca. 70 km nad povrchom Zeme. Keby bola Zem menšia, jej atmosféra by nebola vhodná pre život, ako napr. Merkúr. Keby bola Zem väčšia, jej atmosféra by obsahovala voľný vodík ako Jupiter.(3)

Zem sa nachádza v ideálnej vzdialenosti od Slnka. Keby bola o niečo ďalej, všetci by sme zamrzli. A keby bola bližšie? Zhoreli by sme. Zem sa otáča okolo Slnka rýchlosťou takmer 90 000 km/hod a okrem toho sa otáča aj okolo svojej vlastnej osi, čím ohrieva a ochladzuje celý svoj povrch každý deň.

Voda

Je bez farby, vône, chuti, a predsa by bez nej žiadny živý tvor nedokázal prežiť. Približne dve tretiny ľudského organizmu tvorí voda. Voda má nezvyčajne vysoký bod varu a mrazu. Umožňuje nám žiť v prostredí s rozkolísanou teplotou, pričom v nás udržiava stálu telesnú teplotu cca. 36,6 °C.

Voda je univerzálnym rozpúšťadlom. Vďaka tejto vlastnosti sa rôzne chemické látky, minerály a živiny dostávajú do každej časti nášho tela, aj do tých najmenších krvných vlásočníc.(4)

97% všetkých vôd Zeme tvoria oceány. Vďaka vyparovaniu morská voda zbavená soli vytvára oblaky, ktoré potom vietor dáva do pohybu, aby zavlažovali pevninu. Tento zložitý systém recyklácie vody udržuje život na celej planéte.(5)

Ľudský mozog

Náš mozog spracúva súbežne neuveriteľné množstvo informácií. Sníma všetky predmety, ktoré vidíš, teplotu v miestnosti, okolité zvuky aj sucho v tvojich ústach. Registruje a spracováva tvoje emócie, myšlienky a spomienky. Zároveň kontroluje stále funkcie tvojho tela ako napr. dýchanie, pohyby viečok či hlad.

Ľudský mozog dokáže spracovať viac než milión podnetov za sekundu.(6) Analyzuje dôležitosť každej jednej informácie, pričom vyfiltruje tie, ktoré sú relatívne nedôležité. Práve táto funkcia ti umožňuje sústrediť sa a efektívne fungovať každý deň. Naozaj by mohol takýto úžasný orgán vzniknúť len čírou náhodou?

2. Začiatok vesmíru: čo ho spôsobilo?

Vedci sú presvedčení, že náš vesmír vznikol pri jedinej obrovskej explózii energie a svetla, ktorú nazývame veľký tresk. Bol to počiatok všetkého, čo existuje.

Astrofyzik Robert Jastrow, ktorý sa sám označuje za agnostika, vyhlásil: „Semeno všetkého, čo sa doteraz odohralo vo vesmíre, bolo zasiate v tomto prvom okamihu. Každá hviezda, každá planéta a každá živá bytosť vo vesmíre vznikla ako výsledok udalostí, ktoré boli uvedené do pohybu v okamihu kozmickej explózie… Bol to doslova okamih stvorenia… Vesmír vznikol v jedinom záblesku a my nedokážeme zistiť, čo to spôsobilo.“(7)

Vesmír neexistoval vždy. Mal svoj počiatok – ale čo ho zapríčinilo? Vedci nemajú vysvetlenie na túto náhlu explóziu hmoty a svetla (ktoré sa tiež museli odniekiaľ vziať). Ich rôzne teórie sa pohybujú rovnako na úrovni viery ako predstavy kresťanov.

3. Prírodné zákony: prečo tu vlastne sú?

Takmer všetko v živote sa nám zdá neisté. Ale pozri sa, na čo všetko sa môžeme každý deň spoľahnúť: Gravitácia zostáva každý deň rovnaká. Šálka horúcej kávy na tvojom stole vždy vychladne. Trvá stále 24 hodín, kým sa Zem otočí okolo svojej osi.

Ako je možné, že tu máme prírodné zákony, ktoré sa nemenia? Prečo je vesmír tak systematicky usporiadaný?  „Aj najväčších vedcov prekvapuje, aké je to zvláštne. Neexistuje žiadna logická nutnosť, aby sa vesmír riadil nejakými pravidlami, nieto ešte pravidlami matematiky. Ich úžas pramení z poznania, že vesmír sa vôbec nemusí správať takto. Je ľahké si predstaviť vesmír, v ktorom by sa podmienky zo sekundy na sekundu menili, alebo vesmír, v ktorom sa veci náhle objavujú či miznú.“(8)

Richard Feynman, nositeľ Nobelovej ceny za kvantovú elektrodynamiku, povedal: „Prečo je príroda matematická, je záhada… Skutočnosť, že vôbec existujú akékoľvek zákony, je v určitom zmysle zázrak.“(9)

4. Kód DNA: kto ho naprogramoval?

Vedel si, že v každej jednej bunke tvojho tela sa nachádza podrobný inštrukčný kód podobný miniatúrnemu počítačovému programu? Možno vieš, že počítačový program sa skladá z jednotiek a núl, napr. 110010101011000. Kód DNA v našich bunkách je podobný. Skladá sa zo štyroch prvkov, ktorým dali vedci skratky A, T, G a C. V ľudskej bunke sú usporiadané asi takto: CGTGTGACTCGCTCCTGAT atď. A teraz si predstav, že v každej ľudskej bunke sa nachádzajú tri miliardy takýchto „písmen“! (10)

Človek si musí položiť otázku: Ako sa tento „informačný program“ dostal do každej bunky ľudského tela? Toto nie sú obyčajné chemické prvky. Sú to prvky, ktoré vydávajú inštrukcie a podrobne kódujú, ako sa má telo človeka vyvíjať. Prirodzené, biologické príčiny sú nedostatočným vysvetlením, keďže ide doslova o programový kód. 

Ešte aj tie najjednoduchšie živé organizmy majú neskutočne komplikovanú DNA. Napr. na vygenerovanie dát z mikróbu s najjednoduchším genómom na svete bolo potrebných až 128 počítačov! (11) Ak je taký malý organizmus takýto komplikovaný, o čo zložitejšia je ľudská bunka?

Takéto podrobné inštrukcie jednoducho nemôžu existovať bez toho, aby ich niekto cieľavedome skonštruoval.

5. Boh o sebe dáva vedieť 

Vieme, že Boh existuje, lebo sa s nami snaží nadviazať vzťah. V minulosti som bola presvedčená ateistka. A ako mnohým ateistom, aj mne liezlo na nervy, ako mohli ľudia veriť v Boha. Čo poháňa ateistov, aby strávili toľko času a energie vyvracaním niečoho, čomu ani neveria, že existuje? 

Dnes verím, že nás k tomu „tlačí“ samotný Boh, pretože chce byť poznaný. Obklopil nás dôkazmi o sebe a neustále pred nás stavia otázku o svojej existencii. Je možné, že ateistom tak veľmi prekáža viera preto, lebo Boh sa s nimi aktívne usiluje nadviazať vzťah.

Podobnú skúsenosť majú aj iní. C. S. Lewis si spomína: „Noc čo noc som cítil trpezlivé, neúprosné dobiedzanie toho, koho som ja tak zúfalo nechcel stretnúť. Napokon som sa vzdal a uznal som, že Boh je Boh. Kľakol som si a modlil som sa. A možno som bol v tom momente najskľúčenejším a najzdráhavejším konvertitom Anglicka.“(12)

6. Ježiš je obrazom toho, aký je Boh

Prečo práve Ježiš? Budha, Mohamed, Konfucius aj Mojžiš pokladali seba samých za učiteľov či prorokov. Ani jeden z nich nikdy netvrdil, že je rovný Bohu. Ježiš to však o sebe tvrdil. A práve tým sa líši od všetkých ostatných. Svojim poslucháčom hovoril, že Boh existuje a že ho majú rovno pred očami. Že každý, kto videl jeho, videl aj Boha-Otca, a každý, kto verí v neho, verí i v Otca. 

Nárokoval si vlastnosti, ktoré má len Boh: schopnosť odpúšťať ľuďom hriechy, dať im zmysluplný život na zemi a večný život v nebi. Povedal: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ 13

Čím dokazoval Ježiš svoj božský pôvod?

Robil veci, ktoré ľudia nedokážu robiť. Vyliečil ľudí: slepých, hluchých, dokonca niekoľkých vzkriesil aj z mŕtvych. Mal moc nad vecami: dokázal z ničoho nič stvoriť toľko jedla, že nasýtilo tisícky ľudí. Mal moc nad prírodou: kráčal po vode, zastavil ničivú búrku. Hovoril ľuďom, že ak aj nechcú veriť jeho slovám, mali by uveriť aspoň na základe zázrakov, ktoré videli na vlastné oči. 14 Ak chceš vedieť viac o Ježišovi, prečítaj si článok Bol Ježiš Boh, alebo obyčajný človek?

Čo Ježiš odhalil o tom, aký je Boh?

Ježiš ukázal, že Boh je nežný a milujúci. Vie o našej sebeckosti a chybách, napriek tomu však túži po vzťahu s nami. Aj keď si zaslúžime byť potrestaní za naše hriechy, jeho láska k nám zvíťazila a Boh vymyslel nový plán. Zobral na seba podobu človeka a prijal trest za naše hriechy. 

V žiadnom inom náboženstve na svete nevidíme, že by sa Boh priblížil k človeku. Ježiš dokázal, že nás miluje, napĺňa naše potreby a priťahuje si nás k sebe. Vďaka jeho smrti nám môžu byť odpustené hriechy a Boh nás plne prijíma. Hovorí: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“ 15 Presne takýto je Boh.

Existuje Boh? Ak to chceš vedieť, preskúmaj Ježiša Krista. „Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho.“ 16

Boh ťa nebude nútiť veriť v neho, aj keby mohol. Namiesto toho ťa obklopuje dostatočnými dôkazmi o svojej existencii a čaká, ako zareaguješ. 

Najlepší dôkaz, či existuje Boh: nadviaž s ním vzťah! 

Rozhodnutie je na tebe. Ak chceš, môžeš Boha hneď teraz poprosiť o odpustenie a o to, aby vstúpil do tvojho života. Ježiš povedal: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“ 17

Ak nevieš, ako to vyjadriť slovami, skús mu jednoducho povedať: „Pane Ježišu, ďakujem, že si zomrel za moje hriechy. Poznáš môj život a vieš, že potrebujem odpustenie. Prosím ťa, aby si mi teraz odpustil. Príď do môjho života, chcem ťa prijať a nasledovať. Amen.“

Ak sa niekto rozhodne nasledovať Ježiša, jeho vzťah s ním je v Božích očiach trvalý. O tých, ktorí v neho veria, Ježiš povedal: „Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“ 18

Takže existuje Boh? Na základe spomínaných faktov prichádzame k záveru, že milujúci Boh skutočne existuje a dá sa s ním mať blízky osobný vzťah. Ako sa rozhodneš?

Zdroje:

(1) Biblia, List Rimanom 1, 19-21; (2) Jeremiáš 29, 13-14; (3) R. E. D. Clark, Creation (London: Tyndale Press, 1946), str. 20; (4) The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL); (5) Ibid.; (6) Ibid.; (7) Robert Jastrow; “Message from Professor Robert Jastrow”; LeaderU.com; 2002; (8) Dinesh D’Souza, What’s So Great about Christianity; (Regnery Publishing, Inc, 2007, kapitola 11); (9) Richard Feynman, The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen-Scientist (New York: BasicBooks, 1998), str. 43; (10) https://www.genome.gov/human-genome-project/Completion-FAQ (11) Alexis C. Madrigal, To Model the Simplest Microbe in the World, You Need 128 Computers; (The Atlantic, 23. júla 2012); (12) C. S. Lewis, Zaskočený radosťou (Porta libri, 2016); (13) Biblia, Ján 14, 6; (14) Ján 14, 11-12; (15) Jeremiáš 31, 3; (16) Ján 3, 16; (17) Zjavenie Jána 3, 20; (18) Ján 10, 27-28.

O autorke:

Bývalá ateistka Marilyn Adamson nedokázala vyvrátiť neustále svedectvá o vypočutých modlitbách svojej priateľky. Keď sa snažila jej vieru vyvrátiť, s údivom sa dozvedala o množstve dôkazov, ktoré poukazujú na existenciu Boha. Približne po roku húževnatého hľadania Marilyn prijala Ježiša do svojho života a odvtedy vo svojej viere nachádza stále väčšie opodstatnenie a uspokojenie. Pôvodne publikované na stránke EveryStudent.sk.