Pridaj sa k nám!

Stránka HladamBoha.sk je jednou z misijných aktivít neziskovej organizácie Agapé Slovensko. Náš tím tvoria pracovníci aj dobrovoľníci v rôznych mestách Slovenska, najmä v Bratislave a Košiciach.

Pôsobíme na ekumenickej báze. Spolupracujeme všetkými cirkvami a zameriavame sa na Ježiša a na veci, ktoré nás ako veriacich zjednocujú, a nie rozdeľujú. Našou spoločnou túžbou je, aby každý človek na Slovensku mal možnosť spoznať Boha a zapojiť sa do komunít kresťanov, ktorí nasledujú Ježiša a menia svet okolo seba.

Ak po tom túžiš tiež, aktuálnu ponuku pre dobrovoľníkov, brigádnikov aj nových pracovníkov v online aj offline službe nájdeš na našej webstránke v časti Pridaj sa k nám.