10 tipov, ako zvládnuť stres

Domov | 10 tipov, ako zvládnuť stres

Takmer každý z nás zažíva stres. Kníhkupectvá sa hemžia svojpomocnými príručkami o tom, ako sa zbaviť stresu a nájsť vnútorný pokoj. Je o tom množstvo podcastov a videí. Každú chvíľu sa vynorí nový odborník na zvládanie stresu. Máme pre teba tip na toho najlepšieho odborníka, ktorý sa v súvislosti so stresom často nespomína: je ním Ježiš. Prečo práve on? Hovoril niekedy o tom, ako zvládnuť stres? Áno, a nie málo.

Ježiš a pokoj

Ježišov život bol veľmi rušný. Stále mal okolo seba davy ľudí – ľudí s vysokými očakávaniami. Bolo to iste vyčerpávajúce. On to však zvládol. Aké bolo jeho tajomstvo? Ak si prečítaš príbehy z jeho života, objavíš dobré tipy na zvládanie stresu.

Tipy, ako zvládnuť stres

1. Vyčleň si čas osamote

Ježiš z času na čas odchádzal do ústrania. Dával si záležať na tom, aby bol občas sám. Bez ľudí a ich očakávaní. Ešte predtým, ako začal svoje verejné pôsobenie, šiel na 40 dní na púšť. Chcel sa sústrediť na Boha. Aj neskôr cielene vyhľadával tiché miesta, aby sa mohol modliť a odpočívať.

2. Obklop sa priateľmi

Ježiš si okolo seba zhromaždil skupinu dobrých priateľov, s ktorými sa mohol vždy rozprávať. Pomáhali mu, podporovali ho a spolupracovali s ním na dosahovaní rovnakého cieľa.

3. Žiadaj iných o pomoc

Ježiš ani zďaleka nerobil všetko sám. Keď potreboval pomoc, jednoducho o ňu požiadal – či už šlo o zabezpečenie jedla, miesta na spanie alebo dopravy. Nechal, aby mu priatelia pomáhali.

4. Nedus nič v sebe

Ježiš veľmi jasne hovoril, čo si myslí. Nebál sa ľudí konfrontovať a keď ho niečo hnevalo, povedal to nahlas. Svoje názory a pocity jednoducho neskrýval.

5. Nenechaj sa vyviesť z miery

Ľudia, najmä náboženskí vodcovia, sa často snažili Ježiša zosmiešniť. Kládli mu zákerné otázky alebo sa ho snažili dostať do úzkych. Ježiš sa však nedal nachytať. Poznal ich zámery a nenechal sa vyviesť z miery.

Ďalšia dôležitá rada v tomto smere znie: nerieš iných. Nesúď ich príliš prísne. Hnev ťa stojí kopec energie. Ak sa budeš neustále zameriavať na chyby iných, ľahko prehliadneš svoje vlastné.

6. Nebuď otrokom pravidiel

Necháp to zle: Ježiš nás nenabáda, aby sme porušovali Božie pravidlá. Poukázal však na to, že je tu aj množstvo ľudských pravidiel, zvyklostí a tradícií, ktoré nás môžu zbytočne zväzovať a stresovať. Vždy bral do úvahy širšie súvislosti a nedržal sa za každú cenu toho, čo vtedajšia spoločnosť vyžadovala. Záležalo mu najmä na ľuďoch a ich dobre.

7. Nehovor na všetko „áno“

Ježiš občas ľuďom hovoril aj „nie“. Mnohí žiadali, aby k nim prišiel alebo aby urobil zázrak. On sám sa však vedome rozhodoval, či niekam pôjde, alebo nie. Neplnil automaticky všetky prosby. Na niektoré reagoval až neskôr, keď usúdil, že nastal vhodný čas.

8. Zdvihni oči od svojich problémov

Ježiš mal vždy na pamäti širšie súvislosti. V ťažkých chvíľach sa pozeral dopredu, za horizont aktuálnej situácie. Nedal sa odradiť nepríjemnou poznámkou ani človekom. Aj v stresujúcich situáciách si zachoval vnútorný pokoj, pretože vedel, kam kráča.

9. Nasleduj svoj sen

Samozrejme, Ježišovo poslanie bolo neuveriteľne veľké a ani sa nedá porovnať s našimi vlastnými snami a cieľmi. No aj v tejto oblasti môže byť pre nás inšpiráciou. Ježiš bol stopercentne presvedčený o svojom životnom poslaní. Preto bol ochotný vzdať sa všetkého. Netúžil po sláve či peniazoch. Chcel priblížiť ľudí k Bohu, priniesť im odpustenie. Svojmu cieľu prispôsobil všetky svoje kroky.

10. Vyhraď si pravidelný čas s Bohom

Posledný tip je vlastne najdôležitejší zo všetkých. V skutočnosti by mal byť číslom jedna. Dali sme ho však na 10. miesto, pretože zahŕňa všetko, čo sme povedali doteraz. Všetky spomínané tipy vychádzajú z toho, že Ježiš trávil čas s Bohom. Rozhodnutia, ktoré Ježiš urobil, priatelia, ktorých si vybral, zázraky, ktoré vykonal – to všetko má svoj zdroj v Bohu.

Ježiš nie je zenový majster

Tieto tipy, ako zvládnuť stres, nemajú za cieľ urobiť z Ježiša akéhosi „zenového" majstra. Ježišovo posolstvo nebolo o tom, aby sme sa zamerali na kvalitný oddych a na dosiahnutie šťastia. Netvrdil ani, že nás ochráni pred akýmkoľvek stresom a problémami.

Kľúčom k zvládnutiu stresových situácií je spojenie s Bohom. Práve v ňom Ježiš nachádzal vnútorný pokoj a silu ísť ďalej, aj napriek búrke. Čím viac budeš poznať Bibliu, tým ti bude jasnejšie, ako súvisí vnútorný pokoj s Ježišom.

Hľadáš pokoj, ale nedokážeš ho nájsť? Porozprávaj sa s jedným z našich e-koučov: napíš nám svoje otázky alebo opíš svoj príbeh.