Domov | Články | Sviatky | 4 spôsoby, ako sa pripraviť na Vianoce

4 spôsoby, ako sa pripraviť na Vianoce

Každý rok sa opakuje podobný scenár: koncom jesene vkročíš do nejakého obchodu a z regálov sa na teba usmeje Santa so svojimi sobmi a vianočným tovarom. V rádiu zrazu začnú hrať Roľničky a teba prepadne panika z toho, čo všetko ťa čaká. Kto je pripravený na Vianoce? Ešte je príliš skoro! 

Radšej odvrátiš zrak či preladíš stanicu – až kým sa tomu nedá nijako vyhnúť. 

Hoci sviatočné obdobie môže byť stresujúce, štyri týždne pred Štedrým dňom – známe aj ako advent – sú skvelým časom na to, aby sme si každý deň vyhradili čas na prípravu svojho srdca na príchod Ježiša.

Ku koncu roka sa naše diáre zapĺňajú oveľa rýchlejšie než inokedy. Hon za darčekmi, pečenie medovníkov, zdobenie stromčeka, vianočné besiedky, firemné večierky a punč na vianočných trhoch nás dostávajú do predvianočného kolotoča aktivít a stresu. 

Nedovoľ, aby zaneprázdnenosť tohto obdobia zatienila sviatky určené na oslavu Božej lásky a obety. Začni pripravovať svoje srdce včas na to, aby odpovedalo na dar Ježiša s láskou a vďačnosťou.

„Na Vianoce sme pripravení nie vtedy, keď máme kúpené všetky darčeky, ale vtedy, keď sme pripravení na Ježiša – keď sme pripravení plne sa mu odovzdať.“

Ann Voskamp

Príprava na Vianoce

Tu sú štyri spôsoby, ako môžeš pripraviť svoje srdce – nielen svoj domov – na tohtoročné Vianoce:

  1. Zahĺb sa do Božieho slova. Odoberaj nejaký adventný plán čítania Biblie (link), ktorý ti pomôže sústrediť sa na Ježiša. Teš sa z Božej prítomnosti a ďakuj mu za jednoduché posolstvo Vianoc: Boh ťa miluje a poslal svojho Syna, aby ti mohli byť odpustené hriechy a aby si sa mohol tešiť z Božej blízkosti. 
  2. Upokoj svoje srdce. Zapáľ si sviečku a namiesto komerčných Roľničiek si pusti kresťanské chvály. „Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať, veď ty si moja sláva!” (Žalm 108, 2)
  3. Urob niečo pre iných. Ježiš prišiel na svet, aby slúžil iným. Aj ty môžeš sprostredkovať jeho lásku a starostlivosť ľuďom, ktorí toho majú menej ako ty.
  4. Hovor o posolstve Vianoc. V tomto čase sú ľudia prirodzene otvorenejší voči duchovným veciam. Hľadaj s nimi príležitosti na hlbšie rozhovory, napr. pomocou otázok:
    • Aké sú tvoje pocity ohľadom Vianoc? Na čo sa tešíš najviac/najmenej? 
    • Aké sú vaše vianočné zvyky? Vyrastal/a si vo veriacej rodine? 
    • Ako sa za teba môžem modliť počas tohto vianočného obdobia?

Nenaháňaj sa. Nemusí byť všetko dokonalé. Podobne ako Ježiš, aj ty môžeš ísť proti prúdu. Modli sa a nechaj Ducha Svätého, aby ťa počas decembrového zhonu viedol v tom, ako tráviť svoj čas múdro a pripraviť sa na Vianoce – na oslavu príchodu Ježiša. Práve on je tým najdôležitejším darom v tomto adventnom období.