Domov | Články | Duchovný rast | Kto je Duch svätý a ako pôsobí?

Kto je Duch svätý a ako pôsobí?

Duch Svätý. Slovo Duch znie dosť étericky, pre niekoho možno aj strašidelne. Kto je Duch Svätý? Akú úlohu zohráva v kresťanskej viere? 


Duch Svätý je neoddeliteľne spojený s kresťanstvom. Spolu s Bohom-Otcom a Ježišom tvorí Svätú Trojicu. Čítaj ďalej a dozvieš sa viac o tejto tajomnej osobe a jej pôsobení.

Vietor

V pôvodných biblických textoch sa Duch Svätý označuje slovom Ruach, čo je v preklade „duch‟ alebo „vietor‟. Vietor nemôžeš vidieť, dotknúť sa ho ani ho chytiť. Nemáš nad ním žiadnu kontrolu. Nevidíš ho, ale vnímaš ho na základe jeho vplyvu na okolie: hýbu sa stromy alebo oblaky. To isté platí aj o Duchu Svätom: nikto z nás ho nevidí, ale vidíme a cítime jeho vplyv v našom živote. 

Duch Svätý je osoba

Duch nie je len nejaká neosobná sila či energia. V Biblii čítame, že má vlastnosti osoby: premýšľa, môže byť zarmútený, rozhoduje podľa svojej vôle. Ale môže sa aj tešiť, keď sa na neho spoliehame. Duch Svätý je osoba a rovnocenná súčasť „trojjediného Boha‟.

Duch Svätý v Biblii

O Bohu-Otcovi čítame od začiatku Biblie. O Ježišovi sa najviac dozvedáme z Novej zmluvy. Kde však v Biblii čítame o Duchu Svätom? Nuž, veľmi skoro: už v 2. verši Biblie! Hneď na začiatku – po tom, čo je Boh predstavený ako Stvoriteľ. Hovorí sa tu o ňom ako o „Božom Duchu‟, ktorý sa vznáša nad vodami zatiaľ pustej a prázdnej zeme. Potom sa ešte v Starej zmluve kde-tu objaví, až kým Nová zmluva neopíše jeho pôsobenie detailnejšie.

Ovocie a dary Ducha Svätého. Aký je medzi nimi rozdiel? 

Možno si už niekedy počul o ovocí Ducha Svätého alebo o jeho daroch. Vieš, aký je medzi nimi rozdiel? Ovocie Ducha je zamerané na náš osobný život viery. Dary sú v prvom rade určené na budovanie cirkvi: na službu iným ľuďom.

Ovocie Ducha

Duch Svätý tu nie je preto, aby ti uľahčoval život. Jeho úlohou nie je odstrániť všetky prekážky, aby si sa mal dobre a pohodlne. Život s Duchom Svätým môže byť v skutočnosti niekedy aj nepríjemný. Duch nás vyzýva, aby sme sa stali lepšími ľuďmi, a to nie je vždy jednoduché. Ako to robí? Hovorí k nám počas modlitby a cez Božie slovo – Bibliu. 

Ako bonus ti ponúka nové vlastnosti, ktoré nazývame ovocím Ducha. Keď žiješ s Bohom a nechávaš, aby v tebe pôsobil, ovocie Ducha je v tvojom živote čoraz viditeľnejšie. O aké ovocie ide? „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie.‟ 1

Dary Ducha Svätého

Každý kresťan dostáva od Ducha aj špeciálne dary. Môžu byť rozšírením tvojho prirodzeného talentu, ale môžu to byť aj úplne nové schopnosti. Sú určené na to, aby si pomocou nich slúžil iným ľuďom v cirkvi. Cirkev alebo spoločenstvo kresťanov sa v Biblii niekedy prirovnáva k telu. Každá časť je užitočná a na to, aby telo fungovalo čo najlepšie, musia jednotlivé časti spolupracovať. Uši nemôžu hovoriť a ruky nemôžu vidieť, každá časť má takpovediac svoje vlastné obdarovanie. Najviac dosiahnu spoločne. 

Existuje mnoho darov Ducha: dar učiť, pomáhať, prorokovať a podobne. Môžeš si o nich prečítať na viacerých miestach v Biblii, napr. 2 , 3 alebo 4 . Duch Svätý rozdeľuje tieto zvláštne dary, ako sa mu páči, pretože vie, ktorý dar je pre koho najlepší. Môžeš ho prosiť aj o nejaký konkrétny dar, ale je na ňom, či ti ho dá. 

Prijatie Ducha Svätého

Nikdy nie je neskoro obrátiť sa k Bohu. Ako na to? Prvým krokom je pokánie. To znamená, že oľutuješ svoje hriechy a to, že si v živote šiel svojou vlastnou cestou. Druhým krokom je rozhodnutie nasledovať Ježiša a dať sa pokrstiť, tak ako to urobili prví veriaci. 5 Boh sľúbil, že odpustí tvoje hriechy, dá ti nový život s Ježišom a Duch Svätý si z tvojho srdca urobí chrám. 6

Je dobré vedieť, že prijatie Ducha nemusí vždy súvisieť s pocitmi. Niekto pritom zažije silný emocionálny zážitok, iný nemusí. Nie je to o emóciách, ale o istote, ktorú máme v Božom sľube, že Duch prebýva v každom veriacom.  

Život s Duchom Svätým

Duch Svätý u niekoho koná radikálne a veľmi viditeľne – v ich živote dochádza k náhlym, veľkým zmenám. Iní nevidia, čo Duch urobil, až kým sa po dlhšom čase nepozrú späť na určité obdobia svojho života.

Duch Svätý sa do tvojho života nevnucuje, musíš mu dať priestor. Najdôležitejšie je preto modliť sa. Pros ho, aby ťa napĺňal svojou prítomnosťou a ovocím. Pýtaj si jeho pomoc, múdrosť a pokoj. Nezabudni ho však potom počúvať. Nie je to vždy jednoduché, lebo jeho hlas je tichý a často nenápadný. 

Modlitba k Duchu Svätému je dôležitou súčasťou života kresťana. Buď pripravený na to, že keď koná v tvojom živote, môže byť aj nepríjemné, ale nakoniec to prinesie skutočnú úľavu. Má s tebou veľké plány – lepšie, ako si teraz dokážeš predstaviť.

Čo ďalej?

Chcel by si s niekým diskutovať o tejto téme alebo o niečom inom? Chceš, aby sme sa za teba modlili? Napíš nám a porozprávaj sa s jedným z našich e-koučov.