Domov | Články | Cesta k Bohu | Úplné odpustenie hriechov

Úplné odpustenie hriechov

Nemáš niekedy problém uveriť, že vďaka Ježišovi máš úplne odpustené hriechy? Možno to vieš vo svojej hlave, ale veríš tomu aj hlboko vo svojom srdci? A čo je vlastne úplné, dokonalé odpustenie hriechov?


Predstav si, že sedíš uprostred davu, ktorý je svedkom tejto udalosti z Evanjelia podľa Lukáša: 

Vtom muži prinášali na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a usilovali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli spôsob, ako by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili do stredu pred Ježiša. 

Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“ 

Zákonníci i farizeji začali uvažovať a hovorili si: „Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha?“ 

Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: „Ako to zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď!‘? Aby ste však vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy,“ povedal ochrnutému: „Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“(1)

Aká úžasná ukážka Božej ochoty odpustiť!

Ježiš ti ponúka slobodu

Božie slovo nám hovorí, že Ježiš Kristus nás oslobodil – od hriechu, od Zákona, od otroctva viny a hanby, ktoré hriech a Zákon prinášajú.

Možno sa ti ťažko verí, že za tvoje hriechy bolo naozaj plne zaplatené. Možno si myslíš, že keď Boh naozaj vidí, čo všetko zlé si v živote urobil a čo sa ti odohráva v hlave, určite si nezaslúžiš odpustenie.  

Skutočnosť je však taká, že Boh má voči tebe milosť, pokiaľ k nemu prídeš v pokore a bázni. Pozri si jeho úžasné zasľúbenie:

„Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.“(2) 

Takéto odpustenie ti Boh ponúka prostredníctvom Ježiša! Úplné. Dokonalé.

Ako sa modliť za odpustenie hriechov?

„Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“(3)

Ak hľadáš cestu k Bohu, povedz mu otvorene o svojich previneniach a vyjadri svoju úprimnú ľútosť. Boh vidí do tvojho srdca a postojov. Ak mu všetko úprimne povieš, odpustí ti a očistí ťa od všetkých tvojich hriechov, aj od tých najhorších.

Ak ťa napriek tomu začnú prenasledovať pocity viny za veci, ktoré si už vyznal Bohu, spomeň si na tieto verše a pamätaj na to, že pravdy Božieho slova sú silnejšie ako akékoľvek naše pocity!