Čítací plán: Odpustenie

Keď robíš niečo, čo ti tvoje svedomie vyčíta, môžeš mať pocit, že niet cesty von. Boh nám však môže a chce odpustiť. Dokonca aj to, čo si nevieme odpustiť my sami. Je len na nás, či jeho odpustenie prijmeme.