Domov | Články | Cirkev | Ako si vybrať kresťanské spoločenstvo, keď je toľko rôznych cirkví?

Ako si vybrať kresťanské spoločenstvo, keď je toľko rôznych cirkví?

Ako si nájsť kresťanské spoločenstvo a ktorá cirkev je vlastne tá pravá? Ak hľadáš skupinu úprimných kresťanov v tvojom okolí, poradíme ti, ako na to.


Na Slovensku existuje veľa rôznych kresťanských denominácií. Katolíci, luteráni, reformovaní,… Korene mnohých siahajú do 16. storočia, iné vznikli neskôr. Jednotlivé skupiny dávajú dôraz na iné prvky učenia či odlišné spôsoby uctievania Boha. Môžu sa líšiť napríklad v spôsobe krstu alebo type piesní spievaných na bohoslužbách. Dôležitým jednotiacim prvkom však je to, že považujú Ježiša za Božieho syna a Spasiteľa a chcú ho nasledovať.

V rámci každej denominácie existujú spoločenstvá, ktoré spĺňajú svoje biblické poslanie. Niekedy sa však nestačí uspokojiť s tým, ktoré máš najbližšie k svojmu domu, alebo kam chodilo päť generácií tvojej rodiny pred tebou. Hľadaj také, ktoré je plne biblické. Ak chceš nájsť spoločenstvo, v ktorom sa bude skutočne prehlbovať tvoj vzťah s Ježišom, všímaj si nasledujúce kľúčové učenia:

  • Biblia je pravdivé Božie slovo, ktoré má Bohom danú autoritu a moc 1
  • Je len jeden Boh, ktorý existuje v troch osobách: Boh Otec, Boh Syn (Ježiš) a Boh Duch Svätý 2
  • Spasenie získavame Božou milosťou prostredníctvom našej viery 3
  • Duchovná zrelosť sa buduje oddanosťou modlitbám, štúdiom Biblie a poslušnosťou Bohu 4 , 5

Daj si pozor, aby si sa nezaplietol do skupín, ktoré sa síce hlásia ku kresťanstvu, ale odklonili sa od posolstva Biblie alebo nežijú podľa toho, čo kážu. Napriek tomu by sme mali k členom týchto skupín pristupovať s láskou a starostlivosťou.

Na čo sa ešte zamerať pri hľadaní spoločenstva

Hľadaj kresťanov, ktorí považujú Božie Slovo za pravdivé a dôveryhodné, ktorí chcú duchovne rásť a pomáhajú v tom aj iným. Bude to zrejmé z bohoslužieb, kázní, aj celkovej atmosféry v komunite. Všímaj si, o čom sa ľudia v spoločenstve rozprávajú, či majú skutočné a úprimné priateľstvá a starajú sa jeden o druhého.

Ak však chceš nájsť dokonalé kresťanské spoločenstvo, priprav sa na sklamanie. Žiadne totiž nie je dokonalé! Cirkev tvoríme my, slabí a hriešni ľudia. Každý z nás má svoje zápasy (aj ty), a preto si budú tvoje vzťahy v cirkvi vyžadovať tvoju trpezlivosť, odpúšťanie a lásku. Pamätaj na to, že aj ty potrebuješ to isté od druhých.

Vďaka cirkevným web stránkam a YouTube kanálom je dnes možné pomerne rýchlo získať základné informácie aj bez toho, aby si niekam chodil. Zvyčajne sa cez internet ľahko dozvieš adresu a meno farára či pastora. Možno nájdeš tiež fotografie zo spoločných stretnutí a priestorov. Často sú už verejne dostupné aj nahrávky kázní či piesní. Môže ti to pomôcť zúžiť možnosti a trochu sa zorientovať. Nič z toho však nenahradí osobnú návštevu spoločenstva. Úprimné rozhovory s rôznymi novými ľuďmi sú niečo, čo internet jednoducho nevie poskytnúť. Chceme ťa preto povzbudiť, aby si neváhal a išiel fyzicky medzi kresťanov v tvojom okolí. Pozoruj, pýtaj sa a predovšetkým – pros Boha o vedenie.

Môžeš sa modliť napríklad takto: Bože, ďakujem ti, že máš svoj plán s mojim životom. Prosím, veď ma pri hľadaní kresťanskej rodiny. Prosím, daj mi múdrosť, keď stretávam nových ľudí a hľadám miesto, ktoré by som nazval mojím duchovným domovom. Chcem byť aktívnou súčasťou tvojej cirkvi. Pomôž mi nájsť spoločenstvo, v ktorom by som mohol využiť dary, ktoré si mi dal, na službu iným. V Ježišovom mene, amen.

PS: A ak chceš, aby sme ti pomohli nájsť kresťanské spoločenstvo, pokojne nám napíš ešte dnes.