Domov | Články | Cesta k Bohu | Ako nasledovať Ježiša

Ako nasledovať Ježiša

Ježiš často vyzýval ľudí, aby ho nasledovali. Otvorene im pritom hovoril, že to nebude jednoduché. Vravel: „Vezmite svoj kríž a nasledujte ma.“ Zároveň sľúbil, že ich nenechá blúdiť samých. Rozmýšľaš niekedy nad tým, čo vlastne znamená nasledovať Ježiša? A ako ho môžeš nasledovať ty? 


Dnes si mnohí pod „nasledovaním Ježiša“ predstavia niečo úplne iné, než čo mal na mysli Ježiš. Občas zájdu do kostola, v krízových situáciách sa pomodlia a ak chcú byť obzvlášť veľkorysí, kúpia si od bezdomovca časopis. Toto je však ďaleko od oddanosti, ktorú prejavovali kresťania v ranej cirkvi. Pre nich nasledovanie Ježiša bol spôsob života. Keďže im za to hrozila smrť, nebol priestor pre „sedenie na dvoch stoličkách“. Ľudia sa museli rozhodnúť, či za ním pôjdu naplno, alebo radšej vôbec.

Čo znamená ísť za Ježišom v 21. storočí? Možno ťa to prekvapí, ale definícia nasledovania Ježiša sa nezmenila; je to o tom istom ako kedysi.

Kde to začína

Nasledovanie Ježiša začína tým, že sa započúvaš sa do jeho slov a zareaguješ na jeho výzvu. O tom, čo Ježiš učil, sa dočítaš v Biblii. Aj keď teraz možno ešte nepoznáš všetky detaily, jeho posolstvo je jednoduché. Hovorí o láske, o hriechu a odpustení, o pokore, spravodlivosti a vďačnosti. 

Ježiš je ústredným bodom kresťanskej viery. Jeho príbeh je dôkazom nesmiernej lásky, ktorou nás Boh všetkých miluje. Ježiš na seba vzal bolesť a vinu celého sveta. Zomrel, aby sme za svoje viny nemuseli zomrieť my. On je však silnejší ako smrť. Po troch dňoch v hrobe znova fyzicky ožil a  dokázal, že je viac než obyčajný človek. Viera v neho prináša večný život aj nám.

Ježiš túži po tom, aby každý zareagoval na jeho volanie a nasledoval ho. Uzdravuje naše vnútorné rany. Odpúšťa naše previnenia. Pomáha nám obnoviť to, čo je pokazené. Je svetlom v tme, ktoré potrebujeme, a nádejou, že zlo nebude vládnuť navždy. A chce, aby sme toto jeho posolstvo o jeho láske a nádeji odovzdávali ďalej ostatným.

Opustiť a získať viac

Prvými Ježišovými nasledovníkmi boli jednoduchí rybári. Keď ich zavolal: „Poďte za mnou“, zanechali svoje lode a rybárske siete a šli. 1 To, k čomu ich volal, neboli len teoretické diskusie párkrát do mesiaca. Učil ich, ako denne žiť v Božej blízkosti. Bol pre nich príkladom, ako sa spoliehať na Boha, ako sa rozhodovať v praktických otázkach a pristupovať k ľuďom naokolo s láskou. 

Čo potrebuješ opustiť ty, aby si nasledoval Ježiša? Možno nie svoje zamestnanie či domov ako prví učeníci, ale niečo iné: niečo, čo zaberá v tvojom srdci dôležitejšie miesto ako Boh. Čo to je?

„Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ 2 

Nie je viera ako viera

Skutočná viera kladie Ježiša na prvé miesto v živote – keď nám na nikom a na ničom nezáleží viac než na našom vzťahu s Bohom. Všetko ostatné potom bude vyplývať z nášho vzťahu s ním. 3

Kráčanie v jeho stopách prináša výzvy a vnútorný boj s naším sebectvom. Nie je jednoduché prestať sa sústrediť na seba a svoje záujmy a zamerať sa na lásku a službu Bohu a iným. Ale pamätaj, že nič z toho, čoho sa vzdáš, sa ani zďaleka nedá porovnať s tým, čo následne získaš! Podľa verša vyššie získaš život – večný život, a to je viac než čokoľvek, čo ponúka tento svet! 

Proces rastu

Ježišovi priatelia sami často zlyhávali v tom, aby ho verne nasledovali. Otvorene to priznávajú vo svojich zápisoch, ktoré dnes čítame v Biblii. Je úľavou vedieť, že Ježiš nevolá k nasledovaniu len tých, ktorí už všetko chápu a zvládajú. Naopak, ráta s našimi chybami a slabosťami a zároveň s rastom našej viery. 

Porozumenie a dôvera totiž rastú krok za krokom na spoločnej ceste. Platilo to pre prvých nasledovníkov a platí to aj pre tých dnešných. Čím viac budeme v praxi zažívať Božiu lásku a starostlivosť, tým ľahšie mu budeme vedieť dať priestor na to, aby cez nás miloval iných a menil naše životné priority a túžby. 

Chceš aj ty nasledovať Ježiša?

Ak chceš aj ty nasledovať Ježiša, nečakaj na vhodnú príležitosť. Nepotrebuješ sa „dať do poriadku“, aby si mohol kráčať v jeho šľapajách. Aj jeho učeníci boli len obyčajní ľudia ako ty. Nasledovanie Ježiša začína jednoduchým, úprimným rozhovorom s Bohom, v ktorom sa poddáš jeho vedeniu. Môžeš mu povedať napríklad toto: 

„Pane, ďakujem, že si za mňa zomrel. Mrzí ma každá myšlienka, slovo a skutok, ktoré boli v rozpore s tým, čo si nás naučil. Prosím, odpusť mi. Chcem sa odvrátiť od svojich previnení a vzdať sa svojich sebeckých túžob, aby som ťa mohol/a nasledovať a slúžiť ti. Prosím, pomôž mi žiť tak, ako si žil ty. Odovzdávam sa ti rúk: veď ma cez Ducha Svätého, kam uznáš za vhodné, a pomôž mi odovzdávať tvoje posolstvo iným. Amen.“


Chceš nasledovať Ježiša? Nebude to jednoduché, ale Písmo znova a znova opakuje, že v tom nebudeš sám. Neboj sa zveriť svoj život do Božej láskyplnej starostlivosti – toto rozhodnutie iste neoľutuješ! Ak pri svojom nasledovaní Ježiša potrebuješ pomoc, vedenie alebo ďalšie zdroje, napíš nám a jeden z našich e-koučov ti rád pomôže.

Ak ešte nie si pripravený urobiť tento krok a nedokážeš úplne dôverovať Ježišovi, pozývame ťa do nášho bezplatného online kurzu Prečo Ježiš?, ktorý ti hlbšie vysvetlí jeho posolstvo a to, čo znamená plne nasledovať Ježiša.