Pokora nie je nedostatok sebadôvery, ale dôvera Darcovi všetkého, čo máš.

Pokora nie je nedostatok sebadôvery

„Pán ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Micheáš 6, 8)

Pokora. Slovo, ktoré je pre mnohých synonymom slabosti. Dnešný človek si má o sebe predsa myslieť veľa. Má mať zdravé sebavedomie, silu, bojovnosť. Kto by si dnes už len pýtal radu niekoho iného? Kto by verejne uznal svoju nevedomosť, slabosť či zlyhanie? Prijať spätnú väzbu je pre mnohých veľké sústo.

Čo podľa teba znamená pokora? Podľa slovníka je to „slobodné uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti z rešpektu pred autoritou“.

Ak sme pokorní, uznávame, že nie sme dostatoční a potrebujeme Boha vo všetkom.

Byť pokorný neznamená myslieť si, že sme nanič. Každé Božie dieťa je milované, vzácne a špeciálne obdarovné Duchom Svätým darmi, ktorými môže slúžiť iným. Platí to aj o tebe! Postoj pokory znamená, že to nebudeš prehliadať a myslieť si, že za nič nestojíš, ale ani na svoje obdarovania nebudeš hľadieť s pýchou, ako keby to všetko bola tvoja vlastná zásluha.

Všetko, čo máš, pochádza od Boha: tvoj život, tvoja spása, tvoja nádej, tvoja sila, schopnosti i dary.

Premýšľaj dnes nad tým, čo ti Boh dal, a hľadaj tú správnu perspektívu zdravej pokory. Prečo? Ak sme pokorní, budeme učenliví a formovateľní v Božích rukách. Boh „pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách“ (Žalm 25, 9). Chceš zažiť Božie vedenie a hlas? Pros Boha o pokorné srdce.

PS: Ak sa ti toto zamyslenie páčilo, prihlás sa na odber celej série 52 zamyslení s názvom Svetlo v sieti. Séria je bezplatná a zamyslenia ti budú chodiť raz za týždeň emailom.

Čiara1

Chceš sa o tom s niekým porozprávať?

Ak je niečo, s čím v tejto oblasti zápasíš, potrebuješ radu či modlitbu, alebo sa chceš s nami s niečím podeliť, vyplň nasledujúci formulár. Čoskoro ti odpíše jeden z našich e-koučov.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.

Pomáha ti séria Svetlo v sieti?

Ak áno, pomôž aj ty nám. Ak si tak ešte neurobil/a, napíš o Svetle v sieti krátku recenziu, ktorá môže inšpirovať iných. Taktiež nás môžeš podporiť, aby sme mohli tvoriť nové materiály, ktoré budú pomáhať ľuďom rásť vo viere. Ďakujeme.