Domov | Články | Cesta k Bohu | Môžem mať istotu, že pôjdem do neba?

Môžem mať istotu, že pôjdem do neba?

Keby si dnes zomrel, si si istý, že pôjdeš do neba? Máš istotu, že Ježiš prebýva v tvojom živote a ty si Božím dieťaťom?


Stať sa kresťanom znamená vierou prijať ten najväčší dar, ktorý bol kedy ponúknutý človeku: Boží dar lásky a odpustenia prostredníctvom Ježiša Krista. Prijatie záchrany a nasledovanie Ježiša si z našej strany vyžaduje trojitý záväzok: zahŕňa náš intelekt, emócie aj vôľu.

Intelektuálne porozumenie

Stať sa kresťanom neznamená prestať premýšľať o všetkému slepo veriť. Naopak, mnohí učenci v dejinách venovali svoj život skúmaniu života, učenia, smrti, zmŕtvychvstania a vplyvu Ježiša z Nazareta. Kresťanstvo sa opiera o historické fakty. Vďaka mnohým dôkazom dnes s istotou vieme, že Ježiš naozaj žil tu na zemi; naozaj zomrel a naozaj vstal z mŕtvych. O týchto udalostiach máme dokonca viac historických faktov než o tom, že Napoleon bol porazený v bitke pri Waterloo!

Intelektuálne porozumenie znamená, že svojím rozumom prijímaš to, že Ježiš je skutočne Boh, že zomrel za tvoje hriechy, bol pochovaný a vstal z mŕtvych;  chce vstúpiť do tvojho života a stať sa tvojím Spasiteľom a Pánom.

Emocionálne prijatie

Istota o našom spasení sa týka aj našich emócií. Emócia je pocit alebo reakcia na určitú udalosť alebo skúsenosť.  Zdá sa, že nič nespôsobuje väčšie pochybnosti o spasení a o živom vzťahu s Bohom než práve prehnaný dôraz na pocity.

Každý človek, ktorý prijme Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, bude mať inú emocionálnu skúsenosť. Napríklad stretnutie apoštola Pavla s Bohom na ceste do Damasku bolo veľmi dramatické. Na druhej strane Timotej vyrastal v kresťanskej rodine; od detstva cez mamu a starú mamu spoznával Boha a rástol vo svojej viere. Ak sa ti aj zdá, že tvoja skúsenosť s Bohom zďaleka nie je taká emotívna ako u niekoho iného, nemôžeš ju preto pokladať za menej reálnu. Nespoliehaj sa na svoje pocity, môžu byť klamlivé.

Naša istota sa zakladá na autorite Božieho slova, nie na našich pocitoch. Keď splníš podmienky stanovené Bohom, tak ako sa uvádzajú v Písme, môžeš si byť istý tým, že aj ty si jeho dieťaťom a pôjdeš do neba. Istotu ti môže dodať aj Duch Svätý, ktorý „sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti“(1). A napokon by o tom mal svedčiť aj tvoj  zmenený život. „Ak niekto odovzdal svoj život Kristovi, stal sa novým stvorením. Čo bolo predtým, pominulo, začalo sa niečo celkom nové“(2). Táto zmena môže byť náhla alebo postupná, v závislosti od našej osobnosti.

Samozrejme, aj pocity majú svoje miesto v živote, ale v žiadnom prípade by si ich nemal umelo vyvolávať alebo sa ustavične vracať k silným citovým zážitkom z minulosti. Riaď sa vierou v Boha a jeho zasľúbenia, nie svojimi pocitmi.

Zapojenie vôle

To, že sa staneme kresťanmi, zahŕňa okrem rozumu a citov aj vôľu. Náš vstup do vzťahu s Ježišom môžeme prirovnať tomu, čo je potrebné pre vstup do manželstva. To si tiež vyžaduje intelekt, emócie a vôľu.

Muž môže byť svojím rozumom presvedčený, že jeho nastávajúca je pre neho tá „pravá“. Zapojené sú aj jeho emócie: miluje ju z celého svojho srdca. No kým sa muž a žena z vlastnej vôle nepostavia pred oltár a nevyznajú, že sa naveky odovzdávajú tomu druhému, nestanú sa manželmi. Všetko závisí od jediného slovka: Áno.

Podobne je to aj v našom vzťahu s Ježišom. Nestačí rozumom veriť, že Ježiš je Boží Syn, a nestačí ani nejaký dramatický emocionálny zážitok. Obe tieto veci môžu byť oprávnené, ale človek sa nestane kresťanom, kým neprejaví vôľu prijať Ježiša do svojho života a nasledovať ho.

Máš istotu?

Urob si duchovnú „inventúru“: Veríš, že Boh ťa miluje? Súhlasíš, že si hriešny a potrebuješ Záchrancu, ktorý zaplatí za tvoj hriech? Veríš, že Ježiš sa za teba obetoval a len prostredníctvom neho môžeš získať spasenie? Prijal si Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána a začal si ho nasledovať? Prejavuje sa tvoja viera v tvojom každodennom živote – v tvojich slovách a skutkoch?

Ak si na všetky otázky odpovedal kladne, môžeš mať istotu, že keby si v tejto chvíli zomrel, stráviš večnosť s Bohom v nebi. Biblia hovorí: A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.(3)

Nemáš istotu?

Ak v tejto chvíli nemáš istotu, že pôjdeš do neba, nájdi si tiché miesto, kde budeš môcť byť sám a jednoducho povedz Ježišovi:

Pane Ježišu, potrebujem ťa. Vyznávam, že som hriešny a ľutujem všetky svoje myšlienky, slová a skutky, ktorými som voči tebe zhrešil. Ďakujem ti za to, že si za mňa zomrel na kríži a že mi odpúšťaš.  Otváram ti dvere svojho života a prijímam ťa ako svojho Spasiteľa a Pána. Prevezmi vedenie môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, akým ma chceš mať. Amen.

Toto rozhodnutie nikdy neoľutuješ: ani tu na Zemi, ani v nebi!

Ak máš nejaké otázky alebo sa chceš viac porozprávať o Bohu, budeme radi, keď nám napíšeš