Domov | Články | Vzťahy | Skutočné priateľstvo

Skutočné priateľstvo

Obklopuješ sa ľuďmi, ktorí sú tvoji skutoční priatelia? Si takýmto priateľom aj ty pre nich?


Na začiatku Evanjelia podľa Marka nachádzame krátky príbeh, ktorý poukazuje na Ježišov súcit s ľuďmi ale aj na skutočné priateľstvo:

„Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý“ (Marek 2,3-4).

Je to krátky príbeh s dlhodobým účinkom. Ježiš od základov mení život ochrnutého muža. Stretnutie vykresľuje Ježišovu lásku a milosrdnosť, zároveň úžasnú hodnotu priateľstva. Stretávame sa v ňom s priateľmi v dobrom aj zlom. Skutočné priateľstvo a viera v Ježišovu moc a ochotu uzdravovať doviedla týchto mužov k rozhodnutiu priniesť priateľa k Ježišovi. Záležalo im na ňom natoľko, že dokonca spravili dieru do strechy, len aby ho dostali k Ježišovi. „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: ,Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy! … Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!‘“ (Marek 2,5,11). Viera priateľov ochrnutého muža nezostala Ježišom nepovšimnutá.

Nech si ktokoľvek, budeš mať (a zrejme si už aj mal) v živote obdobia, keď budeš nevládny – keď sa budeš musieť spoľahnúť na opateru a vieru ľudí okolo seba. Na to, že spravia všetko preto, aby ťa dostali k Ježišovi.

Skús si položiť dve jednoduché otázky

  • Obklopuješ sa ľuďmi, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas a pohodlie, aby ti pomohli priblížiť sa k Bohu?
  • Si takýmto priateľom iným?

Vyberajme si priateľov múdro a buďme dobrou voľbou pre iných!

Vždy môžeš prosiť Boha o pomoc. Napríklad týmito slovami: Bože, pomôž mi byť priateľom, ktorý miluje v každom čase. Keď budú moji priatelia niečo potrebovať, pomôž mi prejaviť im lásku svojou opaterou a vierou. Daj mi, prosím, múdrosť, aby som sa aj ja sám dokázal obklopiť takýmito priateľmi.

Čo môžeš urobiť

Vybav si v mysli priateľa, ktorý potrebuje spasenie, uzdravenie alebo oboje. Vyhraď si dnes čas na to, aby si sa za neho modlil ako skutočný priateľ. Zamysli sa nad tým, čo môžeš urobiť pre iných.

Buď k svojim najbližším priateľom úprimný, keď budeš potrebovať, aby k Ježišovi prinášali oni teba.

Ponúkame ti tiež možnosť dôverného rozhovoru s online koučom, ktorý sa bude za teba modliť a bude ti oporou v otázkach, ktoré si kladieš. Stačí, keď nám napíšeš.