Svetlo v sieti_s podnadpisom

„Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ (1. Korinťanom 10, 13)

Máš už za sebou nejakú skúšku viery? Situáciu, v ktorej bola testovaná tvoja hlboká dôvera Bohu? 

Skúšky viery nie sú výnimočné. Božie slovo spomína množstvo príbehov ľudí, ktorí prechádzali ťažkými a ešte ťažšími pokušeniami. Dokonca aj Ježiš si prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez toho, aby zlyhal.

Minule sme spomínali, že sa máme radovať, keď na nás prídu rozličné skúšky. Nie, nie je to o pozitívnom myslení. Jakub upriamuje našu pozornosť na konečný efekt, ktorý môže mať takáto náročná situácia: vedie k vytrvalosti. 

I keď máme sklon pred ňou radšej utiecť, Boh chce, aby sme jej čelili a aby sme aj počas nej vytrvali vo viere a radosti. On totiž vníma skúšku ako šancu na budovanie nášho charakteru a viery, nie ako okolnosť, ktorá by ohrozila jeho plány s naším životom.

Boh nám dal ohľadom skúšok viacero zasľúbení:

  • Nedopustí, aby sme boli skúšaní nad svoje sily. Vždy nám dá aj východisko.
  • Ježiš má s nami v našich slabostiach súcit.
  • Pán vie vytrhnúť veriacich zo skúšok.
  • Pokial si oblečieme Božiu výzbroj, môžeme im odolať, prekonať ich a obstáť.

Premýšľaj o týchto zasľúbeniach. Nie sú úžasné? Nech sú ti dnes povzbudením! 

PS: Viac o skúškach a o našom nepriateľovi sa dozvieš v článku Prečo nemusíme počúvať Satana?

Čiara1

Chceš sa o tom s niekým porozprávať?

Ak je niečo, s čím v tejto oblasti zápasíš, potrebuješ radu či modlitbu, alebo sa chceš s nami s niečím podeliť, vyplň nasledujúci formulár. Čoskoro ti odpíše jeden z našich e-koučov.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.

Pomáha ti séria Svetlo v sieti?

Ak áno, pomôž aj ty nám. Ak si tak ešte neurobil/a, napíš o Svetle v sieti krátku recenziu, ktorá môže inšpirovať iných. Taktiež nás môžeš podporiť, aby sme mohli tvoriť nové materiály, ktoré budú pomáhať ľuďom rásť vo viere. Ďakujeme.