Ako spoznávať Boha

Naša séria zamyslení sa pomaly chýli ku koncu, nie je to však koniec tvojho spoznávania Boha! Vzťah s Bohom je v mnohom ako naše medziľudské vzťahy. Ak chceš niekoho lepšie poznať, ako to urobíš? Rozprávate sa spolu, trávite spolu čas, vymieňate si názory, počúvate sa, však?

Spoznávanie Boha nie je ako učenie sa na test z matematiky. Je to osobná, každodenná skúsenosť života s ním a spoznávanie jeho charakteru v praxi.

Ako ho teda môžeš lepšie spoznať a rásť vo svojej láske k nemu?

Boh nechce, aby sme to mali ťažké. Hovorí k nám cez Písmo. Opisy toho, aký je a ako koná, sú roztrúsené po celej Biblii. Keď ju čítaš, sleduj, aké sú jeho vlastnosti a túžby.

Rozprávaj sa s ním prostredníctvom modlitby. Diskutuj s ním o tom, čo čítaš v Písme, pýtaj sa ho na to, čomu nerozumieš a tiež na to, ako aplikovať prečítané vo svojom živote.

Čím viac času s ním budeš tráviť, tým lepšie budeš chápať, aký je verný – chce byť tvoj najdrahší Priateľ. Je úžasné, že Stvoriteľ a Vládca vesmíru chce s tebou tráviť čas. Je to, akoby ti hovoril: „Chcem ťa mať aspoň na chvíľu pre seba!“ Prijmi jeho pozvanie, nájdi si pokojné miesto a spoznávaj ho aj dnes.

„A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Ján 17, 3)

PS: Ak chceš vedieť viac o spoľahlivosti Biblie a trochu aj o tom, ako vznikla, prečítaj si tento článok. Ak sa ju chceš naučiť študovať, zapíš sa do online kurzu Ako čítať Bibliu. Ak chceš dôkladne preskúmať Jánovo evanjelium a potrebuješ sprievodcu, odoberaj sériu Spoznaj Boha lepšie: štúdium Jánovho evanjelia.

Čiara1

Chceš sa o tom s niekým porozprávať?

Ak je niečo, s čím v tejto oblasti zápasíš, potrebuješ radu či modlitbu, alebo sa chceš s nami s niečím podeliť, vyplň nasledujúci formulár. Čoskoro ti odpíše jeden z našich e-koučov.

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.

Pomáha ti séria Svetlo v sieti?

Ak áno, pomôž aj ty nám. Ak si tak ešte neurobil/a, napíš o Svetle v sieti krátku recenziu, ktorá môže inšpirovať iných. Taktiež nás môžeš podporiť, aby sme mohli tvoriť nové materiály, ktoré budú pomáhať ľuďom rásť vo viere. Ďakujeme.