Domov | Články | Cesta k Bohu | Pocit prázdnoty v našom srdci

Pocit prázdnoty v našom srdci

Fascinuje nás skúmanie spirituality, lebo túžime poznať absolútnu pravdu. Dá sa nejako zaplniť pocit prázdnoty v našom srdci? 


My ľudia sa odjakživa snažíme nejako uchopiť jednak nekonečnosť vesmíru a jednak jedinečnosť ľudskej existencie. V parlamente nás reprezentujú mnohé strany hlásiace sa k viere. Celebrity si čistia čakry alebo komunikujú s anjelmi. Stále viac a viac ľudí medituje či praktizuje jógu ako cestu k „oslobodeniu duše“. Z každej strany na nás vyskakuje nejaká forma spirituality. Veľa ľudí je duchovne otvorených. Hlad za niečím väčším, ako je len fyzický svet, nie je pre ľudstvo ničím novým.

Blaise Pascal, matematik a filozof 17. storočia, povedal známu vetu: „V srdci každého človeka je prázdnota v tvare Boha, ktorá nemôže byť zaplnená nijakou stvorenou vecou, jedine Bohom-Stvoriteľom.“

Prečo náboženstvo nezaplní náš pocit prázdnoty?

Počas dejín ľudstva náboženské inštitúcie hlboko zlyhali v napĺňaní potrieb človeka. Prešli od úprimného hľadania Boha k systematickému súboru príkazov, zákazov, rituálov a dogiem. Zlyhali v prinášaní zmyslu a nádeje. Náboženstvo tak zanechalo svojich vynálezcov neuspokojených. 

Prázdnotu v našom srdci nemôže zaplneniť žiadna stvorená vec – ani systémy vierouky vytvorené človekom. Môže ju zaplneniť jedine reálny a živý vzťahom so Stvoriteľom vesmíru. Riešením je vzťah, nie náboženstvo.

Táto túžba po vzťahu vyviera z našej duše, z nášho ducha. Koncept „duše“ či „ducha“ môže niekomu pripadať záhadný, ale keď sa pozrieme na ľudské správanie, je nepopierateľný. Ľudská duša je tá časť človeka, ktorá cíti bolesť, keď niekto milovaný umrie, alebo ktorej sa cnie za domovom, keď je vzdialená stovky kilometrov. 

Medziľudské vzťahy: náplasť namiesto riešenia

Mnohí sú znechutení z inštitucionalizovaného náboženstva. Tento nerozpoznaný hlad po vzťahu s Bohom ich núti robiť doslova čokoľvek, len aby dosiahli zmysluplné a dlhotrvajúce vzťahy vo svojom živote. Slobodní si myslia, že všetko vyrieši manželstvo. Ľudia žijúci v manželstve si myslia, že to budú ich deti, ktoré dajú ich životu zmysel alebo ktoré oživia ich škrípajúce manželstvo. Iní zakladajú svoju identitu na kariére, očakávajúc, že zmysel a význam nájdu vo svojich úspechoch. 

Ale štatistiky rozvodovosti rastú a z detí vyrastajú sebeckí individualisti. Ľudia sa ženú za kariérou, peniazmi a pôžitkami, no končia vyhorení a osamelí. To, čo tento svet ponúka, sa zdá nedostatočné. Vzťahy, do ktorých vkladáme nádej pri hľadaní zmyslu a naplnenia, zanechávajú v našej duši zranenia a pocit prázdnoty. Ak chceme nájsť pokoj, prijatie a zmysel života, po ktorých tak hlboko túžime, musíme hľadať inde.

Aj keď ľudia v našich životoch majú ďaleko od dokonalosti, problém netkvie v našich vzťahoch. Vnútornú prázdnotu nemôže naplniť ani uspokoj nič iné, nič menšie než dokonalý Stvoriteľ.

Jediný vzťah, ktorý ťa skutočne naplní

Riešenie tejto dilemy sa nachádza v závere Pascalovho citátu: „V srdci každého človeka je prázdnota v tvare Boha, ktorá nemôže byť zaplnená nijakou stvorenou vecou, jedine Bohom-Stvoriteľom, ktorý nám bol zjavený v Ježišovi.“

Spoznanie Ježiša nie je o upísaní sa pravidlám a nariadeniam inštitucionalizovaného náboženstva. Nie je ani o nadviazaní ďalšieho nefunkčného vzťahu.

Naopak, ide o život meniace stretnutie s tým, kto ťa stvoril. Boh túži po takomto intímnom a osobnom vzťahu s nami. Aby sa to mohlo udiať, Boh prišiel na zem v tele človeka, Božieho Syna Ježiša a prebýval tu s nami. Ježiš bol plne človekom, aby bol schopný zažívať našu ľudskosť. Zároveň bol plne Bohom, aby bol schopný zobrať na seba hriechy sveta a zaplatiť za ne svojím dokonalým a bezhriešnym životom. 

Ježiš nám „zjavil“ Boha, pretože on sám je Bohom. Chce, aby si ho aj ty dnes mohol spoznať. Kristus svojou smrťou a vzkriesením zaplatil cenu, ktorú si mal zaplatiť ty. Vďaka nemu môžeš mať vzťah s Bohom, ktorý ako jediný zaplní tvoju prázdnotu v živote.

Prázdnota v srdci zaplnená

Môžeš s Ježišom nadviazať vzťah hoci aj hneď teraz – stačí, keď mu to povieš. Boh vie, čo je v tvojom srdci, a nezáleží mu až tak na tvojich slovách, ako na tvojom postoji. Ak nevieš, čo mu máš povedať, povedz mu napríklad toto: 

Bože, verím, že si mojím Stvoriteľom. Je mi to ľúto, že som si na teba vo svojom živote dosiaľ nenašiel priestor. Odpusť mi za všetko zlé, čo som v živote spravil. (Vyjadri svoju ľútosť a pros ho za odpustenie všetkých konkrétnych hriechov, ktoré ti napadnú. Neponáhľaj sa, chvíľu to môže trvať!)

Ďakujem ti, že si ma prišiel hľadať prostredníctvom Ježiša, ktorý za mňa zomrel na kríži.

Ježišu, potrebujem ťa. Odovzdávam sa do tvojich rúk a prijímam ťa ako svojho Záchrancu a Pána, ktorý mi môže dať večný život.

Prosím, pomôž mi podriadiť ti celý svoj život a dať ťa vo svojom živote na prvé miesto. Naplň a veď ma svojím Duchom Svätým a pomôž mi poslúchať ťa po zvyšok môjho života. Amen.

Vyjadruje táto modlitba túžbu tvojho srdca? Ak áno, povedz ju a Ježiš vstúpi do tvojho života, tak ako to zasľúbil. 

Ešte nie si pripravený na tento krok, ale chceš hlbšie preskúmať, kto bol Ježiš a čo vlastne učil? Odporúčame ti náš bezplatný online kurz Prečo Ježiš?, kde ťa tvojím hľadaní odpovedí bude sprevádzať tvoj vlastný e-kouč.