Naše (ne)dokonalé ja

Čo vidíš, keď si prezeráš sociálne médiá? Radi „lajkujeme“ fotky so spiacimi bábätkami, lákavými jedlami či usmievajúcimi sa párikmi.

Nevidíš však fotky tých istých bábätiek, keď robia o polnoci randál a ich mamám tečú nervy. Nevidíš fotky špinavého riadu, ktorý sa kopí v dreze po dovarení dokonalého jedla. A určite neuvidíš žiadnu fotku páru uprostred hádky o tom, či je ten druhý verný alebo či zvládnu splácať hypotéku.

Kto by sa na to pozeral?

Keďže všetci ukazujú len svoje najskvelejšie momenty, je ľahké zamerať sa na naše „zákulisné zábery“ a porovnávať sa. Keď zdieľame svoje životy s ostatnými, vytlačíme neporiadok a problémy zo záberu, aby to vyzeralo, že sme na tom dobre. Utrieme si slzy a upravíme makeup, než sa usmejeme na selfíčku. V snahe získať si pozornosť a uznanie sveta sa usilujeme aspoň vyzerať ako dokonalá verzia seba samých.

Žiaľ, my kresťania sa často bojíme byť čo i len trochu nedokonalí. Nechceme, aby si neveriaci mysleli, že je ťažké alebo bolestivé byť kresťanom. A už vonkoncom nechceme, aby si ostatní kresťania mysleli, že nám občas chýba viera či zapálenie pre Boha! Ako keby apoštoli nikdy nemali ťažký deň!

Ibaže mali. Peter stratil nervy a odťal vojakovi ucho. Zaprel Ježiša, dokonca trikrát! Judáš Ježiša zradil. Tomáš pochyboval. Jakub a Ján zaspali, keď sa mali modliť. Učeníci na ceste do Emauz a ženy pri hrobe ho ani nespoznali. Pavol aktívne prenasledoval Ježišových nasledovníkov a potreboval, aby ho Boh doslova praštil po hlave, aby pochopil, že Kristus je Mesiáš. Ježišova láska k jeho učeníkom bola silnejšia než ich nedokonalosti či problémy. A pred svojím nanebovstúpením im – aj nám – dal tú najlepšiu pomoc na cestu: Ducha Svätého.

Ježiš ťa vidí

Ježiš vidí každú časť tvojho života a nielen to: chce byť jeho súčasťou! Dovoľ mu vstúpiť do tvojho neporiadku, do tých temných miest, do oblastí, v ktorých ti chýba dokonalosť. Môžeš to urobiť tak, že budeš žiť v moci Ducha Svätého. Ježiš to volal „životom v hojnosti“ (Jn 10, 10).

Máme príležitosť žiť dni, ktoré nám boli dané, v našej identite v Kristovi. Aj napriek ťažkým časom (či práve kvôli nim) môžeme vďaka Božej moci žiť to, k čomu nás Boh povolal. 

Pozvi Ducha Svätého, aby ťa viedol a posilňoval – práve vďaka nemu spoznáš hojný život, ktorý zasľuboval Ježiš. Kresťanský život nie je o nasadení si úsmevu, keď prídu problémy. Môžeme sa oprieť o Boha, ktorý sľúbil, že neopúšťa tých, čo ho hľadajú (Žalm 9, 11).