Domov | Články | Duchovný rast | Naše (ne)dokonalé ja

Naše (ne)dokonalé ja

Čo vidíme, keď si prezeráme sociálne siete? Radi dávame páčik na fotky so spiacimi bábätkami, lákavými jedlami či usmievajúcimi sa párikmi. Na fotky, ktoré sú dokonalé.


Nevidíme však fotky tých istých bábätiek, keď robia o polnoci randál a ich mamám tečú nervy. Nevidíme fotky špinavého riadu, ktorý sa kopí v dreze po dovarení dokonalého jedla. A celkom iste neuvidíme žiadnu fotku páru uprostred hádky o tom, či je ten druhý verný alebo či zvládnu splácať hypotéku.

Kto by sa na to pozeral?

Keďže všetci ukazujú len svoje najskvelejšie momenty, je ľahké zamerať sa na naše „zákulisné zábery“ a porovnávať sa. Keď zdieľame svoje životy s ostatnými, vytlačíme neporiadok a problémy zo záberu, aby to vyzeralo, že sme na tom dobre. Utrieme si slzy a upravíme makeup, než sa usmejeme na selfíčku. V snahe získať si pozornosť a uznanie sveta sa usilujeme aspoň vyzerať ako dokonalá verzia seba samých.

Žiaľ, my kresťania sa často bojíme byť čo i len trochu nedokonalí. Nechceme, aby si neveriaci mysleli, že je ťažké alebo bolestivé byť kresťanom. A už vonkoncom nechceme, aby si ostatní kresťania mysleli, že nám občas chýba viera či zapálenie pre Boha! Ako keby apoštoli nikdy nemali ťažký deň!

Ibaže mali. Peter stratil nervy a odťal vojakovi ucho. Zaprel Ježiša, dokonca trikrát! Judáš Ježiša zradil. Tomáš pochyboval. Jakub a Ján zaspali, keď sa mali modliť. Učeníci na ceste do Emauz a ženy pri hrobe ho ani nespoznali. Pavol aktívne prenasledoval Ježišových nasledovníkov a potreboval, aby ho Boh doslova praštil po hlave, aby pochopil, že Kristus je Mesiáš. Ježišova láska k jeho učeníkom bola silnejšia než ich nedokonalosti či problémy. A pred svojím nanebovstúpením im – aj nám – dal tú najlepšiu pomoc na cestu: Ducha Svätého.

Ježiš ťa vidí

Ježiš vidí každú časť tvojho života a nielen to: chce byť jeho súčasťou! Dovoľ mu vstúpiť do tvojho neporiadku, do tých temných miest, do oblastí, v ktorých ti chýba dokonalosť. Môžeš to urobiť tak, že budeš žiť v moci Ducha Svätého. Ježiš to volal „životom v hojnosti“ (1).

Máme príležitosť žiť dni, ktoré nám boli dané, v našej identite v Kristovi. Aj napriek ťažkým časom (či práve kvôli nim) môžeme vďaka Božej moci žiť to, k čomu nás Boh povolal. 

Pozvi Ducha Svätého, aby ťa viedol a posilňoval – práve vďaka nemu spoznáš hojný život, ktorý zasľuboval Ježiš. Kresťanský život nie je o nasadení si úsmevu, keď prídu problémy. Môžeme sa oprieť o Boha, ktorý sľúbil, že neopúšťa tých, čo ho hľadajú (2).

Ak chceš preskúmať, čo hovorí Biblia o tom, kto je Duch Svätý a čo pre nás robí, prihlás sa na odber našej série siedmych zamyslení s názvom Nestresuj.