Domov | Články | Vzťahy | Naučte sa spolu modliť – 5 modlitieb pre páry

Naučte sa spolu modliť – 5 modlitieb pre páry

Modlitba manželov je dôležitá. Modlitba za manžela či manželku je však pre nás často ľahšia ako modlitba vo dvojici. Nevieme, ako začať, obávame sa trápneho ticha či odmietnutia. Ako si nájsť čas a ako sa spolu modliť? Máme pre teba niekoľko tipov!


Neexistuje jediná správna modlitba za manželstvo. Niekomu vyhovujú predpísané modlitby, iní sa radšej modlia vlastnými slovami. Niektoré páry vstávajú o hodinu skôr, aby si najprv spolu čítali z Písma a modlia sa pri rannej káve. Môžete vyskúšať tiež večerné modlitbové prechádzky alebo modlitbu pred spaním. Možno budete musieť aj vy chvíľu experimentovať, kým sa vám podarí nájsť čas, ktorý vám obom bude vyhovovať. Podstatná je túžba modliť sa spolu. Naše tipy na modlitby pre manželov vám možno pomôžu začať.

1. Chváľte Boha za to, aký je

V živote a tiež v manželstve sa nám príliš ľahko stane, že stratíme zo zreteľa priority. Jedným z najcennejších prínosov modlitby manželov je to, že môžeme obaja opäť sústrediť svoj pohľad na Boha. On je svätý, dobrý, mocný, má všetko pod kontrolou a všetko vie. My nie. Je v poriadku, že potrebujeme jeho pomoc.

Modlitba inšpirovaná Bibliou:

Bože, ty si stvoril zem a všetko na nej. Všetko držíš pohromade svojou mocou. Stvoril si nás z lásky a z lásky si nás zmieril so sebou po tom, čo nás náš hriech rozdelil. Sme tvoji, chceme ťa nasledovať ako ovce dobrého pastiera. Chválime ťa za tvoju dobrotu, tvoju vernú lásku, ktorá sa nikdy nevzdáva. 1 , 2

2. Ďakujte Bohu za svoje manželstvo

Na začiatku Biblie sa píše, že nie je dobré, keď je človek sám. Boh preto ustanovil prvé manželstvo. Spoločenstvo dvoch ľudí lepšie odráža Boží charakter ako jednotlivec. Spolu v chorobe i v zdraví, v dobrom i zlom. Svoju lásku môžeš preukázať rôznymi spôsobmi. Tvoj partner je Božím darom. Chce, aby ste sa milovali, inšpirovali a žili pre jeho slávu aj pre dobro druhých.

Modlitba inšpirovaná Bibliou:

Bože, od teba pochádza všetko dobré v našom živote. Dávaš nám to, čo potrebujeme a oveľa viac. Ďakujeme za naše manželstvo. Vieme, že si nám dal jeden druhého, pretože potrebujeme obdarovania a silu jeden druhého. Pomôž nám, aby sme sa navzájom vždy prijímali ako tvoj dobrý dar. 3 , 4

3. Proste Boha o pomoc a pokoru

Náš manželský partner vidí nielen naše najlepšie stránky, ale aj tie najhoršie. Preto je niekedy nesmierne ťažké milovať toho druhého tak, ako Kristus miluje cirkev: obetavo. Všetci zúfalo potrebujeme Božiu pomoc, aby sme s pokorou dokázali považovať druhých za dôležitejších než seba.

Modlitba inšpirovaná Bibliou:

Bože, ďakujeme ti, že nás dokonale poznáš a napriek tomu stále miluješ. Pomôž nám, aby sme deň čo deň kráčali v pokore a boli ochotní slúžiť si navzájom viac ako sami sebe. Chráň nás pred sebeckými ambíciami, domýšľavosťou a zatvrdnutým srdcom voči tebe i sebe navzájom. Nech vieme ochotne načúvať, hovoriť s rozvahou a nech sa nedáme ľahko vyprovokovať k hnevu. Pomôž nám milovať sa obetovo tak, ako Kristus miluje Cirkev. 5 , 6 , 7

4. Modlite sa za vieru manžela / manželky

Život s Bohom nás mení a jeho Duch nám dáva silu milovať druhých. Biblia dokonca hovorí, že ak nemiluješ svojho brata, nemiluješ Boha (1Jn 4, 20). Ak chceš dobre milovať svojho partnera, nechaj sa premieňať Božou láskou – a modli sa za to isté aj pre svojho manžela / manželku.

Modlitba inšpirovaná Bibliou:

Bože, ďakujeme ti, že nám ukazuješ, čo je láska, a učíš nás milovať. Naplňuj nás Duchom Svätým, nech tvoja láska preniká hlboko do našich sŕdc a prelieva sa na druhých. Nech je v našom živote hojnosť ovocia Ducha: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie. 8 , 9

5. Proste Boha, aby chránil a používal vaše manželstvo

Manželstvo môže byť občas ťažké. Dvaja nedokonalí ľudia sa zaviazali, že sa budú milovať na spoločnej ceste pokazeným svetom. Satan, náš nepriateľ, nenávidí manželstvo, pretože má byť obrazom Božej vernosti a obetavej lásky. Boh nás však nenecháva bez ochrany.

Modlitba inšpirovaná Bibliou:

Bože, prosíme, posilňuj nás. Obleč nás do svojej výzbroje, aby sme sa mohli postaviť zlému. Pomôž nám obstáť, pripnúť si opasok pravdy a obliecť pancier spravodlivosti. Nech je našou obuvou ochota niesť evanjelium pokoja. Pomôž nám vziať si štít viery, ktorým môžeme odrážať útoky satana. Nech našu myseľ chráni istota spásy a meč Ducha, ktorým je tvoje slovo. Pomôž nám bez prestania sa modliť. Použi si nás a naše manželstvo, aby sme svetu ukázali úžasnú lásku, ktorú dávaš skrze Krista. Pre tvoju veľkú slávu, naše dobro a dobro sveta. Amen. 10