Domov | Články | Duchovný rast | Boh ťa miluje – a nielen na Valentína

Boh ťa miluje – a nielen na Valentína

S príchodom Valentína sa slovo „láska“ skloňuje na všetky spôsoby. Skúsme však na chvíľu zabudnúť na kvety, čokoládky a srdiečka a pripomeňme si, že keby nebolo Boha, lásku by sme nepoznali. Vieš o tom, že ťa Boh miluje? Božia láska k tebe je evidentná v celej Biblii. Prečítaj si nasledujúce výroky z Písma a vnímaj ich ako valentínske pozdravy od Boha priamo pre teba.

Poznámka: Tieto pasáže z Písma sú pre ľahšie pochopenie a precítenie parafrázované a personalizované. Ak si ich chceš prečítať v pôvodnom znení, klikni na odkaz pri každom verši.

1. Božia láska je nekonečná

„Božie skutky lásky voči tebe neprestávajú, lebo je nekonečne milosrdný; každé ráno má pre teba pripravené nové skutky lásky a zostane ti navždy verný.“(1)

2. Božia láska sa nezakladá na tvojej dobrote

„Boh ti dokázal svoju lásku tým, že poslal Ježiša, aby zomrel za teba, keď si ešte bol hriešnik.“(2)

3. Božia láska ti odpúšťa

„Ak pred Bohom vyznáš svoje zlé skutky, on ti zostáva verný a pristupuje k tebe spravodlivo. Očisťuje ťa od každej nečistoty a odpustí ti každé zlyhanie.“(3)

4. Božia láska je obetavá

„Boh ťa tak miloval, že dal svojho jediného Syna, aby si nezahynul, ale si mal večný život, ak v neho veríš.“(4)

5. Božia láska prináša naplnený život

„Ja, Ježiš, som dvere k Bohu. Kto cezo mňa vojde, dostane večný život. A kto bude so mnou vchádzať a vychádzať, nebude mať nedostatok. Tvoj nepriateľ ti robí zle, ale ja ti prinášam naplnený život.“(5)

6. Božia láska je jadrom jeho bytosti

„Milovaný, miluj ľudí okolo seba, lebo láska pramení z Boha. Kto rozdáva lásku, dokazuje, že Boha pozná a je jeho dieťaťom. Kto nemiluje, nevie o Bohu nič, lebo Boh je láska.“(6)

7. Božia láska ťa vychováva

„Či si zabudol na slová, ktorými ťa Boh povzbudzuje ako svoje dieťa: Dieťa moje, nepohŕdaj Pánovou výchovou! Neklesaj na mysli, keď ťa pokarhá. Lebo koho Boh miluje, toho aj vychováva a trestá každého, koho prijíma za svoje dieťa.“(7)

8. Božia láska ti dáva úľavu na duši

„Poď ku mne, ak sa namáhaš a si preťažený – nájdeš u mňa pokoj a odpočinutie. Vezmi na seba moje jarmo a uč sa odo mňa, lebo mám tiché a pokorné srdce. U mňa nájdeš odpočinutie pre svoju dušu. Veď moje jarmo netlačí a bremeno neťaží.“(8)

9. Božia láska ťa môže zmeniť

„Kedysi si bol duchovne mŕtvy, navždy odsúdený pre svoje zlé skutky. Šiel si spolu s davom a bol si ako ostatní: ponorený do hriechu. Poslúchal si satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a dosiaľ pôsobí v ľuďoch, ktorí sa Bohu vzpierajú. Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam… Ale Božie milosrdenstvo je veľké. Pre naše hriechy sme boli v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život: spasený si jedine z Božej milosti!“(9)

10. Božia láska je voči tebe trpezlivá

„Nie je to tak, ako sa niektorí nazdávajú, že Boh mešká s naplnením svojich sľubov. Skôr má s tebou veľkú trpezlivosť. Neželá si, aby si zahynul, ale chce, aby si zanechal svoju bezbožnosť a obrátil sa k nemu.“(10)


Aké pocity v tebe zanecháva vedomie, že ťa Boh takto veľmi miluje? Trpezlivo, obetavo, bezpodmienečne? Veríme, že to v tebe vzbudzuje túžbu, aby si mu jeho lásku opätoval. Ak nevieš ako, prečítaj si náš článok Hľadáš Boha?