Domov | Články | Duchovný rast | Boh ťa miluje – a nielen na Valentína

Boh ťa miluje – a nielen na Valentína

S príchodom Valentína sa slovo „láska“ skloňuje na všetky spôsoby. Skúsme však na chvíľu zabudnúť na kvety, čokoládky a srdiečka a pripomeňme si, že keby nebolo Boha, lásku by sme nepoznali. Vieš o tom, že ťa Boh miluje? Božia láska k tebe je evidentná v celej Biblii. Prečítaj si nasledujúce výroky z Písma a vnímaj ich ako valentínske pozdravy od Boha priamo pre teba.

Poznámka: Tieto pasáže z Písma sú pre ľahšie pochopenie a precítenie parafrázované a personalizované. Ak si ich chceš prečítať v pôvodnom znení, klikni na odkaz pri každom verši.

1. Božia láska je nekonečná

„Božie skutky lásky voči tebe neprestávajú, lebo je nekonečne milosrdný; každé ráno má pre teba pripravené nové skutky lásky a zostane ti navždy verný.“ 1

2. Božia láska sa nezakladá na tvojej dobrote

„Boh ti dokázal svoju lásku tým, že poslal Ježiša, aby zomrel za teba, keď si ešte bol hriešnik.“ 2

3. Božia láska ti odpúšťa

„Ak pred Bohom vyznáš svoje zlé skutky, on ti zostáva verný a pristupuje k tebe spravodlivo. Očisťuje ťa od každej nečistoty a odpustí ti každé zlyhanie.“ 3

4. Božia láska je obetavá

„Boh ťa tak miloval, že dal svojho jediného Syna, aby si nezahynul, ale si mal večný život, ak v neho veríš.“ 4

5. Božia láska prináša naplnený život

„Ja, Ježiš, som dvere k Bohu. Kto cezo mňa vojde, dostane večný život. A kto bude so mnou vchádzať a vychádzať, nebude mať nedostatok. Tvoj nepriateľ ti robí zle, ale ja ti prinášam naplnený život.“ 5

6. Božia láska je jadrom jeho bytosti

„Milovaný, miluj ľudí okolo seba, lebo láska pramení z Boha. Kto rozdáva lásku, dokazuje, že Boha pozná a je jeho dieťaťom. Kto nemiluje, nevie o Bohu nič, lebo Boh je láska.“ 6

7. Božia láska ťa vychováva

„Či si zabudol na slová, ktorými ťa Boh povzbudzuje ako svoje dieťa: Dieťa moje, nepohŕdaj Pánovou výchovou! Neklesaj na mysli, keď ťa pokarhá. Lebo koho Boh miluje, toho aj vychováva a trestá každého, koho prijíma za svoje dieťa.“ 7

8. Božia láska ti dáva úľavu na duši

„Poď ku mne, ak sa namáhaš a si preťažený – nájdeš u mňa pokoj a odpočinutie. Vezmi na seba moje jarmo a uč sa odo mňa, lebo mám tiché a pokorné srdce. U mňa nájdeš odpočinutie pre svoju dušu. Veď moje jarmo netlačí a bremeno neťaží.“ 8

9. Božia láska ťa môže zmeniť

„Kedysi si bol duchovne mŕtvy, navždy odsúdený pre svoje zlé skutky. Šiel si spolu s davom a bol si ako ostatní: ponorený do hriechu. Poslúchal si satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a dosiaľ pôsobí v ľuďoch, ktorí sa Bohu vzpierajú. Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam… Ale Božie milosrdenstvo je veľké. Pre naše hriechy sme boli v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život: spasený si jedine z Božej milosti!“ 9

10. Božia láska je voči tebe trpezlivá

„Nie je to tak, ako sa niektorí nazdávajú, že Boh mešká s naplnením svojich sľubov. Skôr má s tebou veľkú trpezlivosť. Neželá si, aby si zahynul, ale chce, aby si zanechal svoju bezbožnosť a obrátil sa k nemu.“ 10


Aké pocity v tebe zanecháva vedomie, že ťa Boh takto veľmi miluje? Trpezlivo, obetavo, bezpodmienečne? Veríme, že to v tebe vzbudzuje túžbu, aby si mu jeho lásku opätoval. Ak nevieš ako, prečítaj si náš článok Hľadáš Boha?