Domov | Články | Online skupinky

Online skupinky

Nauč sa spoznávať Boha

„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.“ (Jozue 1, 8)

Takto sa Boh prihováral Jozuovi, následníkovi Mojžiša, a jeho slová sú rovnako aktuálne aj pre nás, ktorí žijeme o tisíce rokov neskôr.

„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst.“ Všetkým je jasné, že naše fyzické telo potrebuje pokrm. Väčšine ľudí to pravidelne pripomína neodbytný pocit hladu. Aj náš duch potrebuje výživu, no táto skutočnosť sa nespozná tak ľahko. Pokrmom pre nášho ducha je práve Biblia.

„Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané…“ Ak chceme zachovávať Božie príkazy, najskôr ich musíme poznať. Nestačí si vypočuť dobrú kázeň alebo loviť v pamäti princípy, ktoré sa na nás nalepili v detstve. Ak chceme dobre poznať Boha a jeho slovo, máme o ňom rozjímať, študovať ho, premýšľať nad ním a prežúvať ho ako sústo nezvyčajného, aromatického jedla, ktoré ochromí naše chuťové bunky a chceme si ho vychutnávať čo najdlhšie.

„… lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.“ Všetci túžime po tom, aby sa nám v živote darilo: zdravotne, v našich vzťahoch, práci, v plánovaní atď. Biblia sa vyjadruje k širokej škále ľudského života. Keď do nás Boh vdýchol život, daroval nám s ním aj „návod na použitie“, aby sme si ho nepokazili, ale naopak, vedeli ho naplno využiť nielen pre nás samotných, ale aj v prospech iných. Nie každý číta návody, no tento sa rozhodne oplatí čítať dokola, aby sa nám „zdarila cesta a počínali sme si rozumne“.

Nevieš, ako na to? My ti radi pomôžeme!

Čo je online skupinka

Online skupinka nie je teologické vyučovanie, ale diskusia ľudí, ktorí sú hladní po Bohu a túžia ho čo najlepšie spoznať prostredníctvom štúdie Písma a modlitby. Naše skupinky sa stretávajú prostredníctvom videohovoru raz za týždeň a sú vedené našimi dobrovoľníkmi. Aby sme dali priestor čo najväčšiemu počtu záujemcov, organizujeme 5-týždňové cykly skupiniek, t. j. jeden cyklus pozostáva z 5 stretnutí. Každá skupinka má cca. 6 – 8 členov a delia sa podľa pohlavia na mužské a ženské.

Pre koho je skupinka?

Ako sme uviedli vyššie, online skupinky sú otvorené pre každého, kto chce študovať Bibliu – pre veriacich aj hľadajúcich. Dokonca budeme radi, ak na skupinku vyzveš aj niekoho, kto možno nie je ešte rozhodnutý, či verí v Boha, ale je otvorený bližšiemu skúmaniu. Ak chceš niekoho pozvať a chcete byť spolu, uveď to v prihláške, ale maj na pamäti, že spolu môžte byť len vtedy, ak ste rovnakého pohlavia.

Ako sa pripraviť?

Počas štúdia Biblie nebudeme používať žiadne doplnkové materiály, iba samotné Písmo. Vedúci skupinky týždeň pred stretnutím zašle účastníkom pasáž, ktorá sa bude študovať, a niekoľko otázok na zamyslenie. Účastníci by si mali počas týždňa danú pasáž niekoľkokrát (individuálne) prejsť, premýšľať nad ňou, rozjímať o nej, zapísať si vlastné poznámky a pozorovania. Príprava na skupinku je dôležitá a výrazne ovplyvní kvalitu samotného stretnutia. Počas stretnutia spolu študujeme, diskutujeme a čo je najdôležitejšie: hľadáme spôsoby, ako biblické texty aplikovať v našom každodennom živote. Taktiež sa modlíme za seba a za našich blízkych.

Čo potrebuješ?

  • počítač (s mikrofónom, reproduktormi či slúchadlami a bežnú webovú kameru), tablet alebo smartfón
  • stabilné internetové pripojenie
  • Bibliu (stačí Nový zákon), zápisník, pero

Ako sa prihlásiť?

Registrácia do prvého cyklu skupiniek je momentálne uzavretá.