Podpor nás

Naša webstránka a všetky ponúkané služby sú pre všetkých zdarma vďaka finančným darom našich podporovateľov.


Pomôž nám aj ty naplniť náš sen, aby mohol každý človek na Slovensku nájsť Boha, rásť vo vzťahu s ním a zdieľať svoju vieru s inými.


Našu prácu môžeš podporiť formou jednorazového alebo pravidelného príspevku náš účet v Prima banke:

IBAN: SK08 3100 0000 0040 0084 0307
Variabilný symbol: 5500

Všetky zaslané finančné dary slúžia na misijnú pomoc ľuďom, ktorí v digitálnom priestore hľadajú Boha, nie na administratívu.

PS: Nezabudni nám k príspevku uviesť svoju mailovú adresu, aby sme sa ti mohli poďakovať a vystaviť ti potvrdenie o darovaní (ak chceš). Ak máš akékoľvek otázky ohľadom finančnej podpory a jej využívania, napíš nám na adresu: info@agapeslovensko.sk