Online kurz: „Ako nájsť zmysel života?“

Azda každý človek premýšľa, aký zmysel má jeho existencia. Tento kurz ti ponúka základné nástroje na hľadanie zmyslu života – bez ohľadu na to, k akému výsledku sa nakoniec dopracuješ.

Nauč sa ako si klásť správne otázky a usporiadať tvoj myšlienkový svet. Zaregistruj sa a pusti sa do hľadania.