Hľadanie nádeje

Život na zemi prináša radosť a chvíle šťastia, ale aj mnohé sklamania, bolesti, utrpenia, smútok a slzy. Boh nám však cez svoje Slovo dáva nádej, vďaka ktorej sa na súčasnosť môžeme pozrieť z perspektívy večnosti!

Tento trojdňový plán ti pomôže nájsť nádej do tvojich dní.