Čítací plán: Ako spoznávať Boha

Ľudia sa často sťažujú, že nevedia, ako majú budovať vzťah s Bohom, keď je taký vzdialený, tajomný, nepoznateľný… Boh však sám hovorí, že kto Ho bude hľadať celým srdcom, ten Ho nájde. Skúsiš to?