Domov | Články | Ako sa modliť? Modlitba krok za krokom

Ako sa modliť? Modlitba krok za krokom

Chceš sa naučiť, ako sa modliť? V tomto krátkom článku ti poradíme jednoduché kroky, ktoré ti pomôžu začať modlitbu či rozhovor s Bohom.


Stalo sa ti, že si hodinu čakal na linke pomoci a spojenie sa zrazu prerušilo? Niekedy sa môžeš cítiť podobne aj pri modlitbe. Potrebuješ od Boha pomoc alebo sa chceš na niečo posťažovať, ale nedarí sa ti s ním nadviazať spojenie. Možno sa vôbec nezvykneš modliť a bojíš sa, že niečo nerobíš dobre a on ťa nevypočuje. 

Ako sa modliť 

Máme pre teba dobrú správu: ten najdôležitejší krok už máš za sebou. Modlitba začína jednoduchou túžbou spojiť sa s Bohom, hovoriť s ním. Ak čítaš tento článok, túto túžbu už zrejme máš, čo je skvelé.

Krok 1: Hľadaj spojenie

Podľa jedného prieskumu sa okolo 49% ľudí modlí takmer každý deň. Najmä africké a ázijské krajiny dosahujú veľmi vysoké „skóre“. Niekedy sa modlí každodenne až 95% ich obyvateľov. V tomto čísle sú samozrejme zahrnuté všetky náboženstvá, no zdá sa, že túžba nadviazať kontakt s vyššou bytosťou je človeku prirodzená. 

Krok 2: Rozhodni sa

Pri nadviazaní spojenia s nebom je však dôležité si ujasniť, ku komu sa vlastne modlíš. Ak voláš priateľovi a zadáš zlé číslo, ťažko sa ti na linke ozve tá správna osoba. Podobne je to pri modlitbe. Spoliehaš sa pri modlitbe na pomoc Šťasteny, osudu, vesmírnych či vlastných síl? Alebo sa modlíš k Bohu, o ktorom hovorí Biblia? On by sa s tebou veľmi rád spojil.

Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. (Jeremiáš 29, 12)

Krok 3: Spoznaj Boha lepšie

Pre každého, kto sa chce modliť, je tento krok nesmierne dôležitý. Objavuj, kto je Boh. Spoznaj ho lepšie. Zisti, aký Boh je a aký nie je. Nie je ako internetový obchod, kde zadáš svoju objednávku. Nie je ani formulár na sťažnosti, v ktorom opíšeš svoj problém a stlačíš „Odoslať“. Nemusíš absolvovať konkurz a byť najlepší, aby ti dovolil prehovoriť. 

„Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia!” (Matúš 7, 9-11)

Ježiš opisuje Boha ako láskavého otca. Dobrý otec sa rád rozpráva so svojím dieťaťom a počúva ho. Boh je ten najlepší otec, ktorý sa o teba skutočne zaujíma a chce ťa vypočuť. Jeho láska voči tebe je jedinečná.

Krok 4: Povedz Bohu v modlitbe všetko

Máš priateľa, s ktorým môžeš hodiny debatovať o svojich radostiach a starostiach? Najlepšími priateľmi sú často ľudia, ktorí vedia vypočuť. Tak je to aj v rozhovore s Bohom. Boh chce počuť všetko o tvojom živote. Nerieš, ako sa modliť „správne“. Jednoducho mu povedz o všetkom, čo ťa teší či trápi. Nemusíš používať múdre slová ani s ním hovoriť v rýmoch. Buď sám sebou a hovor s ním otvorene o všetkom, čo máš na srdci. Môžeš sa inšpirovať známou modlitbou Otčenáš a pokračovať svojimi vlastnými slovami. 

Krok 5: Počúvaj

Tento krok sa ti možno bude zdať v rozhovore s Bohom najzložitejší. Podobne ako rozhovor s priateľom, aj modlitba je obojsmerná komunikácia. Boh ťa počúva a aj ti odpovedá. Ako? Mnohými spôsobmi. Boh komunikuje od srdca k srdcu. Cez myšlienky, hudbu, okolnosti či iných ľudí. A predovšetkým cez slová Biblie – aj preto ju voláme Božie slovo. Cieľavedome si vyhraď čas na jej čítanie a na počúvanie Boha. Utíš sa. Zavri si oči alebo sa zahľaď na chvíľu do diaľky. Pýtaj sa Boha: Čo mi chceš povedať? Čakaj na jeho odpoveď alebo vedenie.

Krok 6: Ďakuj

Vždy máme byť za čo vďační. Počas 2. svetovej vojny Holanďanku Corrie ten Boomovú uväznili v koncentračnom tábore, kde prišla o svoju sestru Betsie. Po vojne Corrie cestovala po celom svete a šírila posolstvo o Bohu, odpustení, ale aj o vďačnosti. Spomínala, ako jej sestra ďakovala Bohu za blchy – vďaka nim sa dozorcovia ich baraku vyhýbali a ony sa mohli s ostatnými ženami modliť a čítať Bibliu.

„Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.” (1.Tesaloničanom 5, 17-18)

Krok 7: Udržiavaj rozhovor s Bohom

Neprestávaj sa modliť. Dokonca ani keď sa zdá, že Boh neodpovedá. Ak sa chceš naučiť, ako sa modliť, pristupuj k tomu podobne, ako k iným veciam v ktorých sa chceš rozvíjať. Daj si modlitbu ako prioritu a venuj jej čas. Uč sa o nej. Vytrvaj. Skúmaj, aké prekážky ťa brzdia v rozhovore s Bohom, a postupne ich prekovávaj. 

Pomôcť ti môže aj modlitebný denník: zapisuj si, za čo sa modlíš. Občas sa potom pozri späť a nechaj sa prekvapiť, koľko tvojich modlitieb bolo vypočutých bez toho, aby si si to uvedomil. 

Rozhliadni sa aj vo svojom okolí a zisti, kto by ti mohol pomôcť. Požiadaj iného kresťana, aby sa za teba modlil, alebo sa modlite spoločne. Aj nám môžeš napísať svoju prosbu o modlitbu a budeme sa za teba modliť.

Ak chceš vedieť viac o tom, ako sa modliť, prihlás sa do nášho kurzu Ako sa rozprávať s Bohom?