Život Ježiša Krista

Domov | Život Ježiša Krista

Ježiš je výnimočná osobnosť, ktorá po stáročia ovplyvňuje spoločnosť aj individuálne životy ľudí. Počas svojho krátkeho života získal mnohých nasledovníkov, ktorí verili jeho posolstvu o odpustení a spravodlivosti. Jeho narodenie oslavujeme na Vianoce, jeho smrť a vzkriesenie si pripomíname na Veľkú noc. O jeho učení sa dočítame podrobne v Biblii a jeho existenciu potvrdzujú aj sekulárne zdroje. Ale aký bol život Ježiša Krista? Poď ho s nami preskúmať! 

Ježišove narodenie a detstvo

(cca. 4 pred n. l. – 30 n. l.)

Pred 2000 rokmi sa nezvykli rozposielať oznámenia o narodení bábätka s jeho mierami a s časom narodenia. Musíme sa teda spoľahnúť na to, čo o ňom spätne napísali iní. Pre autorov biblických textov – Matúša, Mareka, Lukáša a Jána – bol Ježišov život taký dôležitý, že o ňom chceli povedať všetkým. Vďaka ich zápisom môžeme dnes vytvoriť časovú os života Ježiša.

Anjel Gabriel navštevuje Máriu

Márii, mladej žene z Nazareta, sa zjaví anjel Gabriel. Hovorí, že sa jej čoskoro narodí mimoriadne dieťa. Mária je prekvapená (keďže ešte nie je vydatá), no uverí mu. Keď sa jej snúbenec Jozef dozvie o tom, že je tehotná, chce sa s ňou rozísť. Anjel však aj jemu v sne potvrdzuje, že Máriino dieťa je Boží Syn. Jozef sa teda rozhodne, že sa s Máriou ožení a o chlapca sa postará.

Sčítanie ľudu

Na príkaz cisára musia byť všetci obyvatelia zaregistrovaní tam, odkiaľ pochádza ich rodina. Jozef a Mária preto cestujú z Nazareta do Betlehema. Mária je v tom čase vo vysokom štádiu tehotenstva.

Narodenie Ježiša

V Betleheme zrazu Mária pocíti pôrodné bolesti. Mesto je preplnené a nevedia si nájsť ubytovanie. Svojho syna preto porodí v improvizovaných podmienkach, pravdepodobne v maštali.

Gratulácie rodičom

Jozef a Mária nemusia rozposielať žiadne oznámenia o narodení dieťaťa, aj tak sa u nich strieda jedna návšteva za druhou. Najskôr prídu pastieri z okolitých pastvín, ktorí vraj počuli o narodení tohto zvláštneho dieťaťa od anjela. V Jeruzalemskom chráme vítajú malého Ježiša Simeon aj prorokyňa Anna. Neskôr prichádzajú mudrci z východu, ktorí nasledovali špeciálnu hviezdu, hľadajúc „novorodeného židovského kráľa“.

Útek do Egypta

Pokojné detstvo Ježiša netrvá dlho. Mudrci, žiaľ, najskôr navštívili kráľovský palác. Ich otázka o novom židovskom kráľovi vyľaká panovníka Herodesa. Ten nechce na tróne žiadnu konkurenciu, a preto nariadi vraždu všetkých betlehemských chlapcov do dvoch rokov. Jozef a Mária narýchlo utekajú do susedného Egypta.

Prázdne miesto v životopise Ježiša

Po Herodesovej smrti sa Ježišova rodina vracia do Izraela. Usadia sa v meste Nazaret. O Ježišovom detstve toho veľa nevieme, len že z neho vyrástol silný a bystrý mladý muž. Spomína sa len jedna zvláštna udalosť.

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Vo veku 12 rokov cestuje Ježiš so svojimi rodičmi do Jeruzalema na slávnosť židovskej Veľkej noci – Paschy. V tom chaose a dave ho stratia z dohľadu. Nájdu ho až po troch dňoch hľadania: v hlbokom rozhovore s učencami v jeruzalemskom chráme.

Ježiš v úzadí

Potom o ňom nemáme žiadne historické záznamy až do jeho tridsiatky. Len predpokladáme, že sa živil ako tesár, podobne ako jeho otec Jozef.

Verejné vystúpenie Ježiša

(cca. 26. – 29. n. l.)

Keď má Ježiš približne 30 rokov, začína cestovať po okolí, stretáva sa s ľuďmi, učí ich, robí zázraky. Pozrime sa na najvýznamnejšie udalosti tohto obdobia.

Ježiš je pokrstený

Ježišov bratranec Ján Krstiteľ putuje po krajine a ohlasuje príchod Záchrancu alebo Mesiáša. Krstí ľudí, aby začali žiť nový život. Pokrstí aj Ježiša. Vtom zaznie z neba hlas: „Toto je môj milovaný syn, moja radosť!“ Boh priznáva farbu: Ježiš je jeho syn a teší sa z neho.

Ježiš na púšti

Hneď potom Ježiš odchádza na 40 dní do púšte. Celý ten čas nič neje a nepije. Diabol testuje Ježiša: pokúša ho spôsobmi, ktorými sme pokúšaní aj my, ľudia. Vyzýva ho spoliehať sa na vlastné sily namiesto Boha, získať majetok či popularitu. Ježiš odoláva jeho pokušeniam tým, že poukazuje na to, čo je napísané v Biblii.

Ježiš prvýkrát verejne vystupuje v Nazarete

Ježiš sa po svojom pobyte na púšti vracia posilnený do Galiley. V nazaretskej synagóge mu podajú zvitok od proroka Izaiáša, aby z neho čítal. Ježiš cituje časť, ktorá ohlasuje príchod Mesiáša, a hovorí, že táto predpoveď sa práve splnila. Vyučuje aj v iných synagógach a mnohí ľudia sú nadšení.

Ježiš oslovuje prvých učeníkov

Ježiš necestuje po Izraeli sám. Na začiatku svojho pôsobenia pozýva dvanástich mužov, aby ho nasledovali. Nazývame ich jeho „učeníkmi“. Ježiš vyučuje v synagógach a hovorí ľuďom evanjelium (= dobrú správu) o Božom kráľovstve.

Ježišov prvý zázrak

Ježiš a jeho učeníci sú pozvaní na svadbu v galilejskej Káne, keď sa zrazu minie víno. V miestnej kultúre pohostinnosti je to poriadna hanba. Ježiš prikáže sluhom, aby naplnili kamenné nádoby čistou vodou. Voda sa zrazu zmení na víno – je to prvý Ježišov zázrak.

Ježišove putovanie po Izraeli

Ježiš putuje po celom okolí. Ľudia sú ohromení jeho vedomosťami, pretože vedia, že nemá žiadne formálne vzdelanie. Okrem Izraela navštívi aj Samáriu a niektoré pohanské územia. Vyučuje a robí zázraky, vyháňa zlých duchov a uzdravuje chorých. Obracia hore nohami životy mnohých ľudí. Po celý čas ho sprevádzajú jeho najbližší 12 učeníci. Učí ich aj novú modlitbu, ktorá začína slovami „Otče náš“.

Posledný týždeň Ježišovho života

(cca. 29. n. l.)

Biblia venuje veľkú pozornosť poslednému týždňu života Ježiša, ktorý strávil v Jeruzaleme. Tento týždeň niekedy nazývame aj veľký, svätý alebo tichý týždeň. Tu je jeho krátka časová os.

Slávnostný vstup do Jeruzalema

Ježiš prichádza do Jeruzalema, kde ho ľudia vítajú ako kráľa. Mávajú palmovými ratolesťami a spievajú Hosanna (t. j. „zachráň nás“ alebo „pomôž nám“). Židia dúfajú, že Ježiš ich vyslobodí od rímskych utláčateľov a že práve on je tým sľúbeným Mesiášom. Ježišov vstup do Jeruzalema oslavujeme na tzv. Kvetnú nedeľu.

Ježiš ide do chrámu

Ježišova návšteva chrámu je tentoraz viac než tiché pútnické zastavenie. Vyháňa tamojších predavačov zvierat a zhodí stoly zmenárnikov. Hnevá ho, že chrámové námestie sa používa ako tržnica. Chrám má byť podľa neho domom modlitby, nie miestom pre obchodníkov.

Ježiš vyučuje

Ježiš prichádza do chrámu, aby tu vyučoval. Rád vysvetľuje veci prostredníctvom podobenstiev. Sú to príbehy plné symboliky a metafor. Medzi tie najznámejšie patrí podobenstvo o márnotratnom synovi.

Plán zabiť Ježiša

Vodcovia Židov nemajú radi Ježiša. Snažia sa ho vyprovokovať zložitými otázkami, no on im pri každej odpovedi nastaví zrkadlo. Čoraz viac sa preto hnevajú a vidia, že strácajú kontrolu nad svojím ľudom. Počas jeho posledného pobytu v Jeruzaleme naplánujú, ako ho definitívne odstrániť.

Judáš uzatvára dohodu so židovskými vodcami

Ježišov učeník Judáš sa rozhodne, že Ježiš zradí. Ak odovzdá Ježiša vojakom, dostane odmenu 30 strieborných mincí.

Veľkonočné sviatky v Jeruzaleme

Každú jar slávia Židia slávnosť Veľkej noci – Paschy, na počesť úteku ich predkov z Egypta po 400 rokoch zajatia. Ježiš si pripomína tento sviatok so svojimi priateľmi počas ich poslednej spoločnej večere.

Predpoveď zrady

Počas večere Ježiš oznámi, že jeden z učeníkov ho zradí. Jeho priatelia sú v šoku. Ktorý z nich to je?

Ježiš sa lúči

Ježiš hovorí svojim učeníkom, že zomrie, ale potom vstane z mŕtvych. Snaží sa im vysvetliť, čo ich čaká. Vo svojej rozlúčkovej reči im dáva nahliadnuť do budúcnosti a povzbudzuje ich. Jeho priatelia mu však nerozumejú.

Zatknutie Ježiša

Po slávnostnej večeri Ježiš a jeho učeníci odchádzajú do Getsemanskej záhrady, aby sa modlili. Neskôr prídu vojaci. Ježišov učeník Judáš pobozká Ježiša na líce, čím dáva signál vojakom, koho majú zatknúť. Peter sa pokúša Ježiša zachrániť a odtne ucho jednému z vojakov. Ježiš ho však uzdraví. Vojaci Ježiša odvedú a učeníci sa rozpŕchnu.

Vypočúvanie Ježiša

Židovskí vodcovia vypočúvajú, bijú a mučia Ježiša. Podľa rímskych zákonov však nemajú právo vydať rozsudok smrti. Ježiša preto odvedú k rímskemu vodcovi: Pontskému Pilátovi.

Pilát Pontský

Pilát si myslí, že Ježiš predstavuje problém iba pre Židov. Nevidí dôvod, prečo by mal zomrieť. Aj jeho žena ho prosí, aby nenechal Ježiša zabiť. Pilát dá ľuďom na výber, či má prepustiť vraha Barabáša, alebo Ježiša. Na jeho prekvapenie si však ľudia vyberú Barabáša. Tlak židovských vodcov je taký veľký, že Pilát nakoniec ustúpi a Ježiš dostáva trest smrti.

Ukrižovanie

Vojaci pribijú Ježiša na kríž: klincami prepichnú jeho ruky. Ukrižovanie je hrozná forma smrti. Ježiš visí medzi dvoma zločincami na hore Golgota.

Ježišove posledné slová

Ježiš volá k Bohu: „Otče, prečo si ma opustil?“ Zároveň ho prosí: „Otče, odpusť im. Nevedia, čo robia.“ Jeho úplne posledné slová sú: „Je dokonané.“

Ježiš zomiera

Ježiš zomiera na kríži. Vojaci mu kopijou prebodnú bok, aby sa ubezpečili, že skutočne nežije.

Ježiš je pochovaný

Ježišovi priatelia ho pochovajú do skalnej hrobky Jozefa z Arimatie. Musia sa ponáhľať, pretože sa blíži židovský deň odpočinku a vtedy sa nesmú dotýkať mŕtvych. Pilát pred hrob postaví rímsku stráž, aby telo nikto neukradol a aby sa celý prípad pokojne uzavrel.

Tichá sobota

Nasledujúci deň je sobota – deň odpočinku – a všade je ticho. Ježišovi priatelia smútia nad jeho stratou. O tomto dni sa toho píše málo. Hovorí sa však, že Judáša jeho zrada tak mrzí, že židovským vodcom vráti svoju finančnú odmenu a spácha samovraždu.

Ježišov hrob je prázdny

Mária Magdaléna ide skoro ráno k hrobu, aby sa postarala o Ježišovo telo, ale vidí, že hrob je otvorený a prázdny! Stráže aj kamenný balvan spred vchodu sú preč. Mária sa stretáva so živým Ježišom. Potom beží späť k ostatným. Väčšina jej neverí, no Peter a Ján utekajú k hrobu, aby sa o tom presvedčili sami. Nájdu ho prázdny a uveria, že Ježiš žije.

Ježiš sa zjavuje niekoľkým ľuďom

Ježišovi priatelia sú znepokojení a zmätení. Zrazu sa v miestnosti medzi nimi zjaví živý Ježiš. Naozaj žije! Ešte 40 dní sa stretáva s rôznymi ľuďmi a hovorí s nimi o tom, čo má prísť. Podľa Biblie ho vidí živého celkovo okolo 500 ľudí.

Ako pokračuje príbeh Ježiša Krista?

Tento príbeh sa nekončí Ježišovou smrťou na kríži ani jeho vzkriesením. Pár týždňov po Ježišovom vzkriesení sa totiž dejú nové udalosti.

Ježiš sa vracia do neba

Po štyridsiatich dňoch sa Ježiš lúči so svojimi priateľmi na vrchole Olivovej hory. Povzbudzuje ich a vraví, že nezostanú dlho sami: pošle im Pomocníka, Ducha Svätého. Vznesie sa do neba a zmizne v oblakoch. Vracia sa k svojmu Otcovi.

Letnice/ Turíce

O desať dní sa Ježišove slová o Pomocníkovi splnia: na učeníkov zostúpi Duch Svätý. Sú nadšení a pripravení povedať celému svetu o Ježišovi. Táto udalosť je zrodom kresťanskej cirkvi. Učeníci sa rozchádzajú po celom svete, aby všetkým priniesli správu, že Ježiš žije. Takmer každého z nich to stojí život. Zomierajú strašnou smrťou, no nikdy viac o Ježišovi nepochybujú. Teraz, po viac ako 2000 rokoch, 2,3 miliardy ľudí verí ich príbehu: Ježiš žije!

A čo teraz?

Ježišov vplyv dnes

Život Ježiša má obrovský vplyv na svet a dejiny. Kresťanstvo je dnes najväčšie náboženstvo na svete. Kresťania však tvrdia, že ide o viac než náboženstvo: ide o osobný vzťah s Ježišom. Ježiš je prítomný v ich živote, dáva im silu a oni sú odhodlaní ho nasledovať.

Ako to vidíš ty? Rozmýšľaš niekedy nad tým, čo vlastne znamená nasledovať Ježiša v 21. storočí a čo to znamená pre tvoj život tu a teraz?