zmysel života

Prežívaš prázdnotu

Prežívaš prázdnotu? Zameraj sa na to, čo je večné!

Elvis Presley či Marilyn Monroe boli úspešní, no na konci svojho života nešťastní. Prežívaš aj ty prázdnotu alebo skôr pocit zmysluplnosti?

Urobiť pre iných

Čo môžeš dnes urobiť pre iných?

Boh ťa stvoril s konkrétnym zámerom a cieľom, práve v tomto časovom období. Chce použiť teba, aby sa dotkol tohto sveta.

otázky o Bohu

10 najčastejších otázok o viere

Zaujíma ťa kresťanstvo? Ponúkame ti odpovede na otázky o viere, Bohu a človeku – jasne a bez náboženského žargónu!