vzťah s Bohom

Ježiš je s tebou

Som vždy s tebou, až do konca sveta! – Ježiš

Ježiš je s tebou. Každý jeden deň až do konca sveta. Nech ti jeho prítomnosť dáva silu a nadpozemský pokoj.

poznanie Boha

Poznanie Boha je dôležitejšie než poznatky o Bohu.

Poznávanie Boha nie je ako učenie sa na test z matematiky. Je to osobná, každodenná skúsenosť a spoznávanie jeho charakteru v praxi.

Boh dáva múdrosť

Boh dáva múdrosť tým, ktorí sa neboja prosiť.

Určite máš vo svojom okolí niekoho, o kom si myslíš, že je múdry. Čím ťa inšpiruje? Kvôli čomu ho pokladáš za múdreho?

dobrý pastier

Ovca a milujúci pastier

Dnes je v móde nálepkovať iných ako ovce. Keď nás však Ježiš prirovnáva k ovciam, nemyslí to vôbec ako nadávku.

srdce zviera úzkosť

Keď mi srdce zviera úzkosť, Boh je mojou oporou

Niet na svete človeka, ktorý by nezažil, ako jeho srdce zviera úzkosť. Boh chce, aby sme sa v takej situácii obrátili na neho.

nasledovat svoje srdce

Nasledovať svoje srdce?

Na čo sa spoliehaš pri rozhodovaní vo svojom živote? Ako vieš, či cesta, po ktorej kráčaš, je tá správna? Dá sa to nejako zistiť?

Prekonať pokušenie

Boh ti dáva silu prekonať akékoľvek pokušenie!

Pokušenie vykonať niečo zlé či nedovolené je súčasťou života. Dokážeš mu oddolať? Ako s ním bojuješ?

vlnová dĺža Boha

Kresťan je ako rádio naladené na vlnovú dĺžku Boha.

Ak zostávame naladení na „vlnovú dĺžku“ Ducha Svätého, ľahšie sa nám prijímajú jeho signály a vedenie.

odpustiť sebe samému

Odpustiť sebe samému začína prijatím toho, že Boh ti už odpustil.

Vieš si vybaviť vo svojom živote niečo „ťažko odpustiteľné“? Niečo, čo malo vážne následky a čo nedokážeš odpustiť sebe samému?