vďačnosť

Tvoj jazyk dokáže veľké veci!

Urob dnes všetko preto, aby z tvojich úst nevyšlo žiadne zlé slovo, ale iba dobré, ktoré bude budovať ľudí okolo teba.

Vďačnosť

Vďačnosť = Mám dosť

Zastav sa a premýšľaj nad dobrými vecami, ktorými ťa Boh obdaril. Neber nič za zaručené. Ďakuj mu a rozvíjaj svoj postoj vďačnosti.