stvorenie

Existuje Boh

Existuje Boh?

6 vedeckých a logických dôvodov, ktoré vedú k viere, že existuje Boh. Čo hovorí biológia, fyzika či astronómia o existencii Boha?

príroda svedčí o Bohu

Príroda svedčí o Bohu: o jeho sile, múdrosti a tvorivosti

Boh chce, aby sme ho hľadali, neskrýva sa pred nami. Stačí vyjsť von a otvoriť oči! Celá príroda rozpráva o Božej sláve!