štúdium

Online skupinky pre študentov

Čo je online skupinka Online skupinka nie je teologické vyučovanie, ale diskusia mladých ľudí, ktorí túžia spoznať Boha a lepšie rozumieť posolstvu Biblie. Online skupinky sa stretávajú prostredníctvom videohovoru raz…

Prečítaj Novú zmluvu za rok

Väčšina ľudí, ktorí sa hlásia k Ježišovi, nikdy neprečítala Bibliu. Plán čítania Nového zákona je jednoduchou pomôckou, ako začať.

online skupiny

Online skupinky

Nauč sa spoznávať Boha „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej…