poznanie Boha

Poznanie Boha je dôležitejšie než poznatky o Bohu.

Poznávanie Boha nie je ako učenie sa na test z matematiky. Je to osobná, každodenná skúsenosť a spoznávanie jeho charakteru v praxi.

Tvoj jazyk dokáže veľké veci!

Urob dnes všetko preto, aby z tvojich úst nevyšlo žiadne zlé slovo, ale iba dobré, ktoré bude budovať ľudí okolo teba.

Ako si nájsť spoločenstvo, keď je toľko rôznych cirkví?

Ako môžem nájsť spoločenstvo úprimných kresťanov v mojom okolí? A ako zistím, ktorá cirkev je vlastne tá pravá?

Milovať blížneho

Chcem cez teba milovať tvojho blížneho. – Boh

Milovať blížneho? Často by sme aj radi milovali ľudí okolo seba, keby nám tak neliezli na nervy alebo boli aspoň trochu milovaniahodní…

Prekonať pokušenie

Boh ti dáva silu prekonať akékoľvek pokušenie!

Pokušenie vykonať niečo zlé či nedovolené je súčasťou života. Dokážeš mu oddolať? Ako s ním bojuješ?

Duchovná formácia

Dovoľ Bohu, aby ťa formoval na Ježišov obraz

Keď tráviš čas s Bohom, umožňuješ Duchu Svätému, aby konal svoje dielo a menil ťa na Ježišov obraz.

Ovocie Ducha

Tvoje ovocie závisí od toho, na koho/čo si napojený.

Ako zostávať v Ježišovi a prinášať ovocie Ducha? Ako žiť, aby jeho životodarná moc cez teba prúdila k iným?

ovocie ducha

Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, vernosť, sebaovládanie.

Ak denne trávime čas s Ježišom a nechávame sa napĺňať Duchom Svätým, prinesie to bohatú úrodu.

Boh ťa robí lepším

Dovoľ Bohu, aby ťa robil lepším

Kto je podľa teba „svätý“? Vieš, že Boh povoláva k svätosti každého z nás? Táto cesta nie je ľahká, no výsledok stojí za to.