priateľstvo

priatelia

Skutočné priateľstvo

Na začiatku Evanjelia podľa Marka čítame príbeh, ktorý poukazuje na to, čo je skutočné priateľstvo. Máš takých priateľov aj ty?