požehnanie

Vďačnosť

Vďačnosť = Mám dosť

Zastav sa a premýšľaj nad dobrými vecami, ktorými ťa Boh obdaril. Neber nič za zaručené. Ďakuj mu a rozvíjaj svoj postoj vďačnosti.