pokušenie

Skúšky budujú vieru

Skúšky budujú tvoju vieru. Neboj sa, Boh ťa v nich podrží.

Máš už za sebou nejakú skúšku viery? Boh nám dal ohľadom takýchto situácií viacero zasľúbení. Nech sú ti povzbudením!