pokora a sebadôvera

Pokora nie je nedostatok sebadôvery, ale dôvera Pôvodcovi všetkého, čo máš.

Pokora je pre mnohých synonymom slabosti. Dnešný človek si má o sebe predsa myslieť veľa. Má mať zdravé sebavedomie.

Buď silný a odvážny

Buď silný a odvážny, veď tvoj Boh je s tebou!

Biblia vraj obsahuje 365 vyzvaní k tomu, aby sme sa nebáli. Symbolicky na každý deň v roku jedno… Prečo asi, čo myslíš?