odpustenie

Jezis ponuka slobodu

Trápiš sa s hriechom? Ježiš ti ponúka slobodu!

Koľkokrát si si povedal: „Už to nikdy nespravím“… Chceš z toho von, no nevieš ako. Ježiš ti ponúka slobodu. Popros ho o pomoc!

odpustiť sebe samému

Odpustiť sebe samému začína prijatím toho, že Boh ti už odpustil.

Vieš si vybaviť vo svojom živote niečo „ťažko odpustiteľné“? Niečo, čo malo vážne následky a čo nedokážeš odpustiť sebe samému?

Gesto úderu

Nevyrovnávaj si účty. Zlé premáhaj dobrom.

Všetci občas túžime dať iným pocítiť bolesť, ktorú nám spôsobili. Ježiš nám však ukázal zásadne iný prístup.

Odvážna žena s rozpaženými rukami

Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

Boh chce, aby sme odpúšťali. Kde na to však nabrať silu? Ako odpustiť niekomu, kto mi robí zle? Ako odpustiť rodičovi, ktorý pri mne nestál?

boh môže uzdraviť

Len Boh môže uzdraviť tvoje rany z minulosti

Počas života zažívame vo vzťahoch veľa rán. Jedine Boh vie odpustiť tebe i tým, čo ti ublížili a môže uzdraviť rany z minulosti.

Zaplatiť za hriechy a dar

Za naše hriechy už bolo zaplatené. Nemusíme ich „odpracovať“.

Jedine dokonalá obeta Ježiša na kríži mohla zaplatiť za hriechy. Nie my a naše dobré skutky či dlhé modlitby. Jedine ON.

Boh chce odpustiť

Boh ti chce aj môže odpustiť. Necháš ho?

Možno to poznáš: ťaživé pocity viny a hanby, nekonečné sebaobviňovanie. Existuje cesta von? Chceš prijať Božie odpustenie?

kto je dobrý človek

Považuješ sa za dobrého človeka?

Možno si povieš: „Nie som na tom až tak zle, ako…“ Otázkou však je, s kým sa porovnávaš. Kto je tvojím merítkom?

odpustenie

Úplné odpustenie hriechov

Veríš, že vďaka Ježišovi máš dokonalé odpustenie hriechov? Možno to v hlave vieš, ale veríš tomu aj hlboko v srdci?