Duch Svätý

Duchovná formácia

Dovoľ Bohu, aby ťa formoval na Ježišov obraz

Keď tráviš čas s Bohom, umožňuješ Duchu Svätému, aby konal svoje dielo a menil ťa na Ježišov obraz.

Ovocie Ducha

Tvoje ovocie závisí od toho, na koho/čo si napojený.

Ako zostávať v Ježišovi a prinášať ovocie Ducha? Ako žiť, aby jeho životodarná moc cez teba prúdila k iným?

ovocie ducha

Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, vernosť, sebaovládanie.

Ak denne trávime čas s Ježišom a nechávame sa napĺňať Duchom Svätým, prinesie to bohatú úrodu.

Duchovné dary test

Boh ti dal duchovné dary. Ako nimi dnes obdaruješ iných?

Aký duchovný dar máš ty a ako ním slúžiš iným? Ak to chceš hlbšie preskúmať, urob si tento test.

vlnová dĺža Boha

Kresťan je ako rádio naladené na vlnovú dĺžku Boha.

Ak zostávame naladení na „vlnovú dĺžku“ Ducha Svätého, ľahšie sa nám prijímajú jeho signály a vedenie.

Duch Svätý

Ponúkam pomoc, útechu, radu. #DuchSvätý

Život prináša mnoho rôznych situácií, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Kde na to berieš silu a kde hľadáš útechu?

Boh ťa robí lepším

Dovoľ Bohu, aby ťa robil lepším

Kto je podľa teba „svätý“? Vieš, že Boh povoláva k svätosti každého z nás? Táto cesta nie je ľahká, no výsledok stojí za to.