Boh miluje

Boh ťa miluje – a nielen na Valentína

Vieš o tom, že Boh ťa miluje? Božia láska k tebe je evidentná v celej Biblii. Tieto výroky z Biblie sú jeho valentínske pozdravy pre teba.

Hľadám Boha

Hľadáš Boha?

Prežívaš prázdnotu a túžiš po hlbšom zmysle života? Zdá sa ti, že Boh je ďaleko? Poď to zmeniť a nadviaž s ním blízky vzťah!

Existuje Boh

Existuje Boh?

6 vedeckých a logických dôvodov, ktoré vedú k viere, že existuje Boh. Čo hovorí biológia, fyzika či astronómia o existencii Boha?

Boh je blízko

Boh je tak blízko, ako sa len dá.

Dávno, keď sa Žid chcel stretnúť s Bohom, šiel do chrámu v Jeruzaleme. Ježiš však tvrdil, že Boh bude s nami vždy a stále.

Boha nič neodradí

Boh ťa miluje, aj keď si to nezaslúžiš.

Ježiša nič neodradí. Nezaslúžiš si jeho lásku, no on ťa miluje, či chceš, alebo nie, či sa cítiš ako dobrý človek, alebo ako zlý.

Boh nemusí odpovedať

Boh nemusí odpovedať na tvoje „Prečo?“

Asi poznáš príbeh o Jóbovi, ktorý prišiel o všetko: majetok, deti, zdravie. Ako reaguje Boh na jeho zúfalé výčitky?

Tým čo milujú Boha

Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha.

Túžiš po svete bez ťažkostí, kríz a trápenia? Dôveruj Bohu, že ani uprostred tvojej bolesti na teba nezabúda.

Urobiť pre iných

Čo môžeš dnes urobiť pre iných?

Boh ťa stvoril s konkrétnym zámerom a cieľom, práve v tomto časovom období. Chce použiť teba, aby sa dotkol tohto sveta.

Boh na prvom mieste

Boh chce byť v tvojom živote na prvom mieste

Boh v Biblii hovorí, že je len jeden. Nemá „kolegov“ v ako v gréckej mytológii. Chce byť aj v tvojom živote na prvom mieste.