Boh miluje

Boh ťa miluje – a nielen na Valentína

Vieš o tom, že Boh ťa miluje? Božia láska k tebe je evidentná v celej Biblii. Tieto výroky z Biblie sú jeho valentínske pozdravy pre teba.

Kedy a kde sa narodil Ježiš?

Každý rok slávime 25. decembra narodenie Ježiša. Vianočný stromček, darčeky,… Ale kto je oslávenec? Kedy a kde sa narodil Ježiš?

O čom sú Vianoce?

Vianoce si spájame s darčekmi a teplom domova počas tmavých zimných dní. Vieš však, o čom sú Vianoce naozaj?

ľúbostný list

Biblia je Boží „ľúbostný list“ pre nás

O Biblii sa hovorí, že to je Boží „ľúbostný list“ pre nás, jeho milované deti. Je v nej všetko, čo chcel, aby sme o ňom vedeli.

Aj keď Boha nevidíš

Aj keď Boha nevidíš, môžeš s ním mať vzťah.

Je možné mať blízky vzťah s niekým, koho nemôžeš vidieť ani sa ho dotknúť? Ako sa dá sa nadviazať vzťah s Bohom?

Online skupinky pre študentov

Čo je online skupinka Online skupinka nie je teologické vyučovanie, ale diskusia mladých ľudí, ktorí túžia spoznať Boha a lepšie rozumieť posolstvu Biblie. Online skupinky sa stretávajú prostredníctvom videohovoru raz…

Prečítaj Novú zmluvu za rok

Väčšina ľudí, ktorí sa hlásia k Ježišovi, nikdy neprečítala Bibliu. Plán čítania Nového zákona je jednoduchou pomôckou, ako začať.

online skupiny

Online skupinky

Nauč sa spoznávať Boha „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej…