Vieš, že dnes máme viac dôkazov než kedykoľvek predtým, že Ježiš naozaj existoval? Preto je paradoxné, že viac ľudí ako kedykoľvek predtým o tom pochybuje. Historici a vedci sa však zhodujú: Ježiš reálne chodil po tejto zemi. Ako môžeme vedieť, že skutočne žil Ježiš? Aké zdroje to potvrdzujú?

Historické pramene o existencii Ježiša

Vieme s istotou povedať, či naozaj žil Ježiš? Ako?

Ježišov život zanechal v literatúre viaceré stopy. Historici rozlišujú najmä dva typy prameňov: „pro-ježišovské“ a „proti-ježišovské“ spisy. Tú prvú skupinu tvoria zdroje, ktoré obhajujú Ježišovo posolstvo. Zdroje z druhej skupiny zas napísali ľudia, ktorí tiež informujú o Ježišovi, no jeho posolstvo neprijali.

Spisy Ježišových fanúšikov

Hlavnými zdrojmi informácií o Ježišovom živote sú štyri evanjeliá. Marek, Matúš, Lukáš a Ján napísali Ježišov životopis niekoľko rokov po jeho smrti. Na základe vlastných skúseností a/alebo správ očitých svedkov podrobne opisujú Ježišovo narodenie, jeho poslanie, zázraky, vyučovanie a napokon jeho smrť a vzkriesenie. Títo autori boli Ježišovými prívržencami a chceli šíriť jeho posolstvo.

Spisy Ježišových nepriateľov

Existuje však aj niekoľko neutrálnych až „proti-ježišovských“ zdrojov, ktoré sa zmieňujú o existencii Ježiša:

Jozef Flavius

Jozef Flavius je známy židovský historik, ktorý žil v 1. storočí. V jeho spisoch nachádzame aj pár slov o Ježišovi. Píše, že to bol múdry muž, ktorý konal divy a mal židovských aj nežidovských nasledovníkov. Opísal aj jeho smrť ukrižovaním a že „spoločenstvo kresťanov, pomenovaných po ňom, dodnes nevyhynulo“.

Z jeho ďalších spisov je zrejmé, že Jozef Flavius nebol fanúšikom kresťanov. Jeho zmienku o Ježišovi považujú historici za potvrdenie Ježišovej existencie, keďže Flavius ako Žid nemal v záujme písať o Ježišovi, keby reálne neexistoval.

Grécky filozof Celsus

Celsus, grécky filozof, ktorý žil v 2. storočí, líči Ježiša ako nebezpečného podvodníka. Tvrdí, že Máriino panenské tehotenstvo je nezmysel a zázraky, ktoré Ježiš vykonal, sú len čierna mágia. Ale ani Celsus jeho existenciu nespochybňuje.

Tacitus a Suetonius

Títo významní rímski historici pôsobiaci na konci 1. storočia opisujú Ježiša ako zakladateľa kresťanstva. Uvádzajú, že založil hnutie, bol ukrižovaný a že toto hnutie predstavovalo určitú hrozbu pre rímsku vládu.

Nie je príbeh o Ježišovi len vymyslený?

Niektorí ľudia hovoria, že Ježišove príbehy a výroky sú iba vymyslené. Historici však tvrdia, že o Ježišovej existencii niet pochýb, a to z dvoch dôvodov: vzhľadom na vedeckú spoľahlivosť spisov o Ježišovi a na reakciu Ježišových nasledovníkov.

Vedecká spoľahlivosť spisov o Ježišovi

Zo starovekých rukopisov, ktoré máme dnes k dispozícii, je drvivá väčšina práve o Ježišovi. Na týchto zdrojoch je zaujímavé, že boli zapísané krátko po Ježišovej smrti. Otázka, či Ježiš skutočne žil, úzko súvisí s tým, či je Biblia pravdivá. Existuje mnoho vedeckých dôvodov, prečo brať ich spoľahlivosť vážne.

Odpoveď Ježišových nasledovníkov

Ježišove radikálne posolstvo a tvrdenie, že vstal z mŕtvych, sa dajú spochybniť. Ale ako píše apoštol Ján, v čase písania evanjelií žilo ešte veľa ľudí, ktorí mohli tieto príbehy potvrdiť. Kto by si vymýšľal udalosti a detaily, keby ich mohlo množstvo ľudí okamžite vyvrátiť?

Za šírenie správy o Ježišovom vzkriesení navyše mnohí jeho nasledovníci zaplatili vlastným životom. Napriek krutému mučeniu svoje svedectvo nezmenili ani o desiatky rokov neskôr! Klamstvá ľudia šíria, len keď im to vyhovuje, no sotva by bol niekto ochotný za nejakú lož položiť svoj život. Ježišovi priatelia zjavne videli a zažili niečo také mimoriadne, že na to nedokázali zabudnúť za žiadnych okolností, ani pod hrozbou smrti.

Existujú archeologické dôkazy o existencii Ježiša?

Neexistuje žiadny archeologický dôkaz, že Ježiš fyzicky chodil po tejto zemi. Je však mnoho archeologických nálezov, ktoré potvrdzujú udalosti, osoby a miesta, ktoré s ním súvisia. Vezmime si napríklad jeho židovský pôvod. Dlho sa tvrdilo, že Ježiš nemôže byť Žid, pretože oblasť Galiley nebola židovská. Tento názor vyvrátili až vykopávky synagógy a židovských rituálnych kúpeľov z tej doby. Našli sa aj kosti prepichnuté klincami, ktoré potvrdzujú, že v tom čase sa reálne vykonával trest smrti ukrižovaním. Ďalšie archeologické nálezy potvrdzujú existenciu niektorých ľudí, ktorí sa stretli s Ježišom. Tieto archeologické nálezy dokumentujú kontext, v ktorom sa príbeh o Ježišovi odohráva, a zvyšujú dôveryhodnosť zapísaných udalostí.

Médiá pravidelne prinášajú informácie o nových vykopávkach a objavoch z tej doby. Stretávame sa však aj so správami o falzifikátoch starých dokumentov alebo špeciálnych artefaktoch.

Papyrus NZ

Prečo teda ľudia stále pochybujú, či skutočne žil Ježiš?

Hlavným dôvodom, prečo ľudia pochybujú, či naozaj existoval Ježiš, je nedostatok informácií. Aj keď medzi historikmi a vedcami je táto téma uzavretá, bežní ľudia často viac veria médiám, populárnym knihám či filmom, než odborníkom. Historici a vedci považujú biblické rukopisy za veľmi cenné historické dokumenty – bez ohľadu na to, či považujú Ježiša za Boha, alebo nie. Na to, aby si veril, že Ježiš skutočne žil, nemusíš byť kresťanom.

Mnoho ľudí nevie veľa o Ježišovi. Keď sa oňho začnú zaujímať, dôkazy o jeho existencii ich často prekvapia. Možno ťa zatiaľ Ježiš príliš nezaujímal, no teraz máš v hlave chrobáka. Vydaj sa na svoju osobnú cestu skúmania a nájdi odpoveď na otázku: Ak skutočne žil Ježiš, čo to znamená pre mňa?

Pozývame ťa do nášho bezplatného online kurzu Prečo Ježiš?, kde sa dozvieš viac a môžeš sa otvorene porozprávať s jedným z našich e-koučov.

Ak máš konkrétne otázky alebo pochybnosti, pokojne nám napíš a ozveme sa ti.

  Bezplatný kurz o Ježišovi a živote

Možnosť diskutovať s vlastným e-koučom

Viac ako 700 absolventov z celého Slovenska