Domov | Články | Duchovný rast | Si „nedeľný veriaci“? Čo znamená veriť v Ježiša

Si „nedeľný veriaci“? Čo znamená veriť v Ježiša

Čo znamená, keď niekto povie: „verím v Ježiša“? Ide len o chodenie do kostola či odriekanie modlitieb? Alebo je viera v Ježiša je omnoho viac?


Si „nedeľný“ veriaci? Alebo dokonca iba vianočný? Tvoja viera sa vynorí párkrát do roka a zvyšné dni žiješ ako všetci ostatní? Možno je tvojím Pánom akýsi plastelínový Ježiš, ktorého si formuješ a prispôsobuješ podľa toho, ako ti to vyhovuje. Z jeho učenia a prikázaní si vyberáš, čo sa ti hodí, a na ostané pohodlne zabúdaš. „Nesúď, aby si nebol súdený,” je tvoje obľúbené motto, no akosi zabúdaš na jeho slová „Choď a už nehreš“

Plastelínový Ježiš neexistuje

Mám pre teba zlú správu. Ježiš nechce, aby si bol iba jeho vzdialený známy. So známymi máme len občasný kontakt, no Ježiš chce viac! Chce (a zaslúži si), aby si bol jeho priateľom – niekým, kto mu bude naplno oddaný vo všetkých smeroch, v dobrom aj zlom.  

Byť kresťanom neznamená poslúchať Ježiša vtedy, keď nám to vyhovuje, keď nás to nič nestojí, a robiť len to najnevyhnutnejšie. Ježiš prišiel na zem ako služobník; až do tej miery, že zaplatil tú najvyššiu cenu za našu záchranu: obetoval sa za nás na kríži. Vždy robil to, čo od neho chcel Otec – v každom čase, na každom mieste a za každú cenu. Rovnako aj od nás očakáva, že sa vzdáme všetkého, čo si (podľa nás) zaslúžime, a budeme slúžiť Ježišovi a nasledovať ho – vždy, všade a za každú cenu. 

Dve dôležité slová

Podriadenosť. Prečo toto slovo vidíme vždy v negatívnom svetle? Možno to závisí od toho, ako si ho definujeme. Keď ho vnímame ako život s dlhým zoznamom príkazov a zákazov, podriadenosť nikomu nie je príjemná. Ale Boh toto slovo definuje inak. Podriadiť sa Bohu znamená položiť svoj život  a svoje plány k jeho nohám a prijať Božiu dobrú, príjemnú a dokonalú vôľu (1). Áno, Božia vôľa pre teba je podľa Biblie dobrá. Je príjemná! A je dokonalá. Boh ťa pozná lepšie ako ty sám a vie, čo je pre teba to najlepšie – nie tu a teraz, ale z dlhodobého hľadiska, z hľadiska večnosti. 

Tu je ďalšie slovo: Adopcia. Čo si myslíš o tomto slove? V mnohých z nás vyvoláva pocit prijatia a opatery. Predstavíme si dieťa, ktoré nájde domov, je konečne bezpodmienečne milované a otvára sa mu budúcnosť a nádej. 

Podriadiť sa neznamená vzdať sa všetkého; znamená to zanechať tie veci, ktoré sú nepotrebné alebo dokonca škodlivé, aby sme získali niečo oveľa cennejšie. Medzi to najcennejšie patria výhody plynúce z našej adopcie do Božej rodiny. Vďaka nej môžeme získať úplne nový život, ktorý má význam a naplnenie.

Viera v Ježiša znamená úplný záväzok

Na začiatku svojho evanjelia Ján opisuje podriadenie nášho života Ježišovi takto: 

„Ale tým, ktorí [Ježiša] prijali, dal právo stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno“ (2).

Prijať Ježiša si vyžaduje podriadiť svoju vôľu jeho vôli. Nestačí naším rozumom dať za pravdu faktom, ktoré sa nachádzajú v evanjeliu. Jakub otvorene píše: „Veríš, že je Boh? To je dobre. Ale nezabudni, že v Boha verí aj diabol, ale nič mu to nepomôže. Trasie sa pred Božím súdom“ (3). Tento desivý verš potvrdzuje, že intelektuálna viera nestačí.

Slovo „veriť“* v sebe spája tri aspekty: 

  1. veriť svojím rozumom 
  2. dôverovať svojím srdcom 
  3. rozhodnúť sa svojou vôľou 

Predstav si niekoho, kto dostane darčekovú poukážku v hodnote milión eur, dá si ju zarámovať na stenu, aby bola vždy na očiach. Chodí okolo nej každý deň, teší sa z nej a keď príde návšteva, dôkladne z nej poutiera prach. 

Čo z nej však má, ak nikdy nezájde do obchodu, aby ju použil? Ujde mu celá pointa darčekovej poukážky! Ak neurobíme ten tretí krok a nerozhodneme sa podriadiť svoju vôľu a život Ježišovi, nikdy nezažijeme úžasné prínosy, ktoré plynú z blízkeho priateľstva s ním!

Ježiš: tvoj známy, alebo najlepší priateľ?

Ako sa staviaš k Ježišovi ty? Si len jeho „známy“? Ideš za ním, len keď ti to vyhovuje, alebo si ho tvaruješ a prispôsobuješ svojim potrebám, akoby bol poddajnej z plastelíny? Ak áno, urob ešte dnes rozhodnutie, v ktorom sa zaviažeš, že budeš jeho plne oddaným priateľom.

Neodkladaj to na neskôr s tým, že sa najprv potrebuješ dať do poriadku. To je jeho úlohou. On je ten, kto ti odpúšťa a očistí ťa všetkých tvojich hriechov (4). Jediné, čo od teba očakáva, je to, že ho prijmeš ako svojho Kráľa: zveríš celý svoj život do jeho láskyplných rúk.

Ak nevieš, ako to urobiť, prečítaj si článok Cesta k Bohu, ktorý ti pomôže urobiť prvý krok. Môžeš sa tiež zapísať do nášho bezplatného online kurzu Prečo Ježiš?, kde ťa tvojím hľadaním odpovedí bude sprevádzať tvoj vlastný e-kouč.

*Vysvetlenie gréckeho slova „veriť“ (πιστεuω) pochádza od H. H. Hobbsa, teológa žijúceho začiatkom 20. storočia.