Prečítaj Nový zákon za rok

Plán čítania Nového zákona za 1 rok

Štatistiky ukazujú, že väčšina ľudí, ktorí sa hlásia k Ježišovi, nikdy neprečítala ten najspoľahlivejší dokument o jeho živote a učení: Bibliu (a konkrétne Nový zákon). Mnohí sa pustia do čítania, ale po čase z rôznych dôvodov s čítaním prestanú a nedostanú sa až na koniec. Je to veľká škoda, keďže denné čítanie Biblie môže byť úžasným zdrojom povzbudenia, usmernenia i nádeje pre náš každodenný život!

Ponúkame ti preto ročný Plán na čítanie Nového zákona, ktorý ti pomôže postupne, pomalým tempom (1 kapitola denne) prejsť celý Nový zákon. Tento plán nie je chronologický: čítanie je usporiadané tak, aby sa evanjeliá striedali s listami a aby ťa mohli príbehy o Ježišovi povzbudzovať priebežne po celý rok. Plán si vytlač, poskladaj ako harmoniku a vlož do svojej Biblie, kde si môžeš každý deň fajkou označiť kapitolu, ktorú si práve prečítal.

Nájdi si 10 – 15 minút denne, 5 dní v týždni na tichom mieste, kde sa môžeš stretnúť s Bohom, čítať jeho slovo modliť sa a premýšľať nad tým, ako môžeš jeho slová uplatniť vo svojom vlastnom živote. Klaď si otázku: Ako by sa mohol môj život zmeniť, keby som tieto slová uviedol do praxe? Dva dni v týždni sú vyhradené na hlbšiu reflexiu – modlitby a zamýšľanie sa nad tým, čo ti chce Boh povedať.

Môžeš si stiahnuť a vytlačiť aj túto praktickú Záložku na štúdium Biblie, na ktorej nájdeš jednoduchý návod k štúdiu a veľa užitočných zdrojov, ktoré ti môžu pri tom pomôcť.