Zásady ochrany osobných údajov organizácie Hlas pre Krista

 

Zhrnutie Zásad ochrany osobných údajov:

Stránky HladamBoha.sk a Kurzy.HladamBoha.sk dbajú na ochranu vašich osobných údajov počas vášho využívania našich služieb. Chceme, aby boli naše služby bezpečné a aby sme našim používateľom poskytli príjemné užívateľské prostredie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú nášho používania akýchkoľvek osobných informácií, ktoré nám poskytnete prostredníctvom ktorejkoľvek z našich webových stránok. Žiadne informácie, ktoré nám poskytnete, nebudeme odovzdávať ani inak poskytovať tretím stranám. 

Rozsah pôsobnosti týchto Zásad:

Stránky HladamBoha.sk a Kurzy.HladamBoha.sk (ďalej len „Naše stránky) sú spravované neziskovou organizáciou Hlas pre Krista (ďalej len „Naša organizácia“, „my“, „náš“ a pod.).  Tieto stránky sú súčasťou globálnej aliancie zvanej Jesus.net.

Záleží nám na ochrane a správnom nakladaní s osobnými údajmi návštevníkov našich stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) zverejňujeme preto, aby sme vás informovali o tom, ako nakladáme s osobnými informáciami z týchto stránok. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú informácie o vašom mene, veku, pohlaví, e-mailovej adrese, náboženskom presvedčení a názoroch, alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám môžu byť poskytnuté, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (Zákon o elektronických komunikáciách ďalej ako „Zákon“).

Používatelia a návštevníci našich stránok si musia tieto Zásady pozorne prečítať skôr, než poskytnú akékoľvek osobné údaje a/alebo vyplnia elektronické formuláre uvedené na našich stránkach. Používaním webových stránok alebo poskytnutím osobných údajov organizácii Hlas pre Krista vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto Zásadách. V prípade, že organizácii Hlas pre Krista poskytnete osobné údaje, sme povinní s nimi nakladať v zmysle § 56 a nasl. Zákona, t. j., že organizácia Hlas pre Krista. je oprávnená spracúvať Zákonom vymedzené osobné údaje na Zákonom vymedzené účely súvisiace s poskytovaním elektronických komunikačných služieb.

Z času na čas môžeme tieto zásady aktualizovať, preto odporúčame, aby ste si ich pravidelne čítali. O zásadnejších zmenách v nakladaní s osobnými informáciami vás budeme informovať uverejnením oznamu na našich stránkach.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Zhromažďovanie osobných údajov môžeme realizovať prostredníctvom dotazníkov a registračných formulárov, resp. vždy, keď nám pošlete e-mailovú správu, ktorá obsahuje vaše údaje. Vaše osobné údaje použijeme len v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami. Organizácia Hlas pre Krista vaše osobné údaje nepredá, nevymení ani neprenajme iným stranám a pri narábaní s nimi striktne dodržiava platnú legislatívu, najmä Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákon ako je definovaný vyššie.

Môžu sa objaviť situácie, keď budeme potrebovať použiť vaše údaje, aby sme vám mohli poskytnúť informácie ohľadom našich služieb alebo produktov. Napríklad môžeme potrebovať použiť alebo poskytnúť vaše informácie našim partnerom, ktorí zabezpečujú doručenie produktov (napr. Biblia zadarmo) alebo vám poskytnú nejaké služby. Môžeme tiež potrebovať odovzdať vaše údaje iným častiam našej organizácie, aby bolo možné reagovať na vaše požiadavky alebo vám poskytnúť nejaké informácie alebo ďalšie príležitosti k službe. Vo všetkých týchto aktivitách podnikneme kroky pre ochranu vašich údajov.

Registrácia na stránkach

Návštevníkom našich stránok dávame príležitosť registrovať sa alebo nám poskytnúť svoje kontaktné údaje (napr. svoju e-mailovú adresu), aby mohli dostať odpoveď na svoju otázku. Môže byť tiež potrebné, aby ste sa na stránkach registrovali, aby ste sa mohli zapojiť do ďalších aktivít, napríklad zapojiť sa do kurzov, komunikovať so svojím e-koučom, sťahovať materiály, obdržať nejaké služby či produkty. Osobné údaje, ktoré poskytnete pri tejto registrácii, budú použité prísne v súlade s týmito Zásadami. Ak od nás nechcete dostávať elektronickú poštu alebo chcete zrušiť svoju registráciu, môžete tak urobiť  prostredníctvom funkcie odhlásenia. (Pozri „Prihlásenie/Odhlásenie“ ďalej.)

Používanie súborov „cookie“

Hlas pre Krista môže používať na svojich webových stránkach súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto stránok. Informácie o tom, ako používate tento web (nie však vaše osobné údaje), sa zdieľajú so spoločnosťou Google za účelom analýzy – štatistík návštevnosti stránok. Jediné osobné informácie, ktoré môže cookie obsahovať, sú tie, ktoré sami poskytnete. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Spoločnosť Hlas pre Krista nebude používať vaše osobné údaje odoslané v súbore „cookie“ na marketingové účely a bez vášho súhlasu neposkytne takéto osobné údaje tretím stranám.

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok organizácie Hlas pre Krista, môžete prehliadač nastaviť na zobrazenie výstrahy pred prijatím takýchto súborov a keď prehliadač zobrazí výstrahu o jeho prítomnosti, súbor „cookie“ môžete odmietnuť.  Ak tieto súbory odmietnete, možno nebudete môcť využívať isté interaktívne funkcie na stránkach alebo mať prístup ku všetkým službám ponúkaným stránkami. Stránky môžu zhromažďovať určité informácie (ako napr. vašu IP adresu), ktorých zhromažďovanie nemusí byť na prvý pohľad zjavné. Môžeme použiť vašu IP adresu pre pomoc s diagnostikou problémov na našom serveri a pri správe stránok. Vaša IP adresa môže byť tiež použitá na to, aby nám pomohla identifikovať vás a vašu aktivitu. Sledujeme domény, z ktorých sa k nám ľudia pripájajú. Analyzujeme dáta a hľadáme trendy a štatistiky, ale neukladáme ich tak, aby bolo možné identifikovať konkrétnu osobu.

Stránky tiež používajú technologicky zhromaždené informácie na to, aby ich bolo možné upraviť tak, aby pre vás boli ešte zaujímavejšie a užitočnejšie. Za bežných okolností tieto informácie nespájame s osobnými údajmi konkrétnych osôb. Avšak môžeme spojiť tieto informácie s osobne identifikovateľnými údajmi v prípade, že potrebujeme identifikovať návštevníka s cieľom vymáhania  dodržiavania Podmienok používania alebo aby sme ochránili naše stránky, záujmy a dobré meno, našich návštevníkov a pod.

Na stránkach môžu byť zhromažďované aj demografické a profilová dáta. Môžeme ich použiť na to, aby sme prispôsobili obsah stránok našim návštevníkom a ich potrebám a aby sme im ukázali obsah, ktorý by ich podľa nášho názoru mohol zaujímať, alebo aby sme im zobrazili obsah, ktorý bude zodpovedať ich preferenciám.

Stránky a informácie tretích strán

Stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré patria tretím stranám, napríklad iným organizáciám, sponzorom, poskytovateľom obsahu či reklám. Keď kliknete na odkaz alebo tlačidlo aktivujúce takéto cudzie stránky, opustíte naše stránky a presúvate sa na stránky, ktoré nemáme pod kontrolou a na ktoré sa už nevzťahujú tieto Zásady.

Ak sa chcete dozvedieť, ako budú použité vaše osobné údaje, musíte si prečítať zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Na našich stránkach poskytujeme tiež obsah vytvorený tretími stranami. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo za obsah týchto poskytovateľov.

Prihlásenie / odhlásenie

Návštevníkom našich stránok poskytujeme možnosť registrovať sa pre služby, ako je prihlásenie sa k odberu správ z určitých častí našej organizácie. Návštevníci nie sú povinní registrovať sa k odberu týchto služieb. Kedykoľvek sa tiež môžete odhlásiť z odberu akejkoľvek formy elektronickej komunikácie od našej organizácie. Kontaktujte nás, prosím, a informujte nás o vašom nezáujme o ďalšiu komunikáciu či o zrušení vášho účtu.

Vaše práva k vlastným osobným údajom uloženým organizáciou Hlas pre Krista

Organizácia Hlas pre Krista uchováva vaše údaje len na čas, ktorý je potrebný z hľadiska účelu, na ktorý boli tieto informácie získané, nie však dlhšie ako desať rokov. Vaše práva vo vzťahu k zhromaždeným a spracovaným osobným údajom sú výslovne uvedené v príslušných miestnych zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ktoré boli od vás získané a ktoré sú spracovávané organizáciou Hlas pre Krista.

V prípade, ak si želáte vedieť, ktoré osobné údaje o vás sme zhromaždili, alebo ak chcete doplniť, opraviť, anonymizovať alebo vymazať akékoľvek neúplné, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, resp. ak chcete spracovanie vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, môžete takéto právo uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našich stránkach v časti „Kontakt“.

Uplatnenie týchto Zásad

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým organizácia Hlas pre Krista vaše osobné údaje použila, ochotne Vám pomôžeme. Kontaktujte nás.

Kliknutím na okienko „Súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov“ komunikujete, že týmto Zásadám rozumiete, súhlasíte s nimi a zo slobodnej vôle nám dávate súhlas na používanie, ukladanie a spracovávanie vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami.