Zásady ochrany osobných údajov Hlasu pre Krista

Verzia 2.1
Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa 1. 3. 2021.

Táto stránka patrí do skupiny webových stránok a iných digitálnych nástrojov, ktoré prevádzkuje jedna zo sekcií (napr. Digitálne stratégie, Focus, Athletes in Action a pod.) organizácie Hlas pre Krista (HPK). Termíny ako „naša organizácia“, „my“, „náš“ a pod. odkazujú na Hlas pre Krista alebo jej jednotlivé sekcie. Tieto sekcie plne vlastní a spravuje Hlas pre Krista.

Organizácia Hlas pre Krista berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Považujeme ju za kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera ľudí, ktorí s nami prichádzajú do styku. Chceme byť v tejto oblasti čestní a transparentní. Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

  • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) publikujeme preto, aby ste videli, ako narábame s vašimi osobnými údajmi, aby ste nám mohli dôverovať a slobodne využívať príležitosti ponúkané našou organizáciou. Taktiež sa z nich dozviete, ako môžete uplatniť svoje práva v tejto oblasti.

Tieto Zásady môžeme priebežne aktualizovať, chceme vás preto povzbudiť, aby ste sa k nim pravidelne vracali. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad alebo s nimi nesúhlasíte, kontaktujte nás na adrese gdpr@hpk.sk.

Tieto Zásady sme pre lepšiu prehľadnosť rozdelili do niekoľkých tematických celkov. Kliknite, prosím, na jednotlivé položky z nasledujúceho zoznamu, aby sa vám zobrazili podrobnejšie informácie.

Verzia 2.1
Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa 1. 3. 2021.

Táto stránka patrí do skupiny webových stránok a iných digitálnych nástrojov, ktoré prevádzkuje jedna zo sekcií (napr. Digitálne stratégie, Focus, Athletes in Action a pod.) organizácie Hlas pre Krista (HPK). Termíny ako „naša organizácia“, „my“, „náš“ a pod. odkazujú na Hlas pre Krista alebo jej jednotlivé sekcie. Tieto sekcie plne vlastní a spravuje Hlas pre Krista.

Organizácia Hlas pre Krista berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Považujeme ju za kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera ľudí, ktorí s nami prichádzajú do styku. Chceme byť v tejto oblasti čestní a transparentní. Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

  • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) publikujeme preto, aby ste videli, ako narábame s vašimi osobnými údajmi, aby ste nám mohli dôverovať a slobodne využívať príležitosti ponúkané našou organizáciou. Taktiež sa z nich dozviete, ako môžete uplatniť svoje práva v tejto oblasti.

Tieto Zásady môžeme priebežne aktualizovať, chceme vás preto povzbudiť, aby ste sa k nim pravidelne vracali. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad alebo s nimi nesúhlasíte, kontaktujte nás na adrese gdpr@hpk.sk.

Tieto Zásady sme pre lepšiu prehľadnosť rozdelili do niekoľkých tematických celkov. Kliknite, prosím, na jednotlivé položky z nasledujúceho zoznamu, aby sa vám zobrazili podrobnejšie informácie.