Čítací plán: Muž a jeho výzvy – Nehemiáš

V tomto čítacom pláne sa spolu pozrieme na lídra zmeny Nehemiáša a preskúmame, ako súvisí zvládnutie významných pracovných úloh so zrelosťou a pripravenosťou srdca, mysle, postojov i jazyka.